[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru ]

/leftypol/ - Leftist Politically Incorrect

"The anons of the past have only shitposted on the Internets about the world, in various ways. The point, however, is to change it."
Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon


File: 1608525017125.png (628.42 KB, 980x670, tankos meme-2.png)

 No.1[Last 50 Posts]

Második felvonás!

 No.183336

>>183299
Ez tipikusan egy olyan törvény, amit csak akkor tartatnak be ha kifejezetten az adott személlyel van baja a hatalomnak, nem?

 No.188924

File: 1619266141546.png (54.42 KB, 678x452, nácik.png)

Hé! Ti lopkodós nácik! Adjátok vissza a kalapácsos fickót. Az a miénk!!!

 No.188940

>>188924
Oh god the nazis are going it again

 No.188961

>>188924
És még a nyilaskeresztet is benyúlták.

 No.189810

büdös magyar geci fasz cigány

 No.189814


 No.189837

>>189810
A zene köszönöm szépen jó volt, de nem értem az elvtárs (?) mondandóját.

Talán megint támadnak a románok?

 No.189861

>>189837
a rómánok mindig támadnak

 No.191417

Miért futok bele folyamatosan miahazánk és más fasiszták által felrakott hírdetésekbe facebookon/youtubeon? Miafasz? Nem hiszem el hogy ez csak azért megy nekik mert a (fidesztől jobbra lévő) szélsőjobbnak sikerült újra felépítenie magát a jobbikból való kiszakadás után vagy mert hirtelen találtak egy új mecénást aki hisz bennük és támogatja őket. 100% hogy valami fidesz-közeli érdekeltség pénzeli őket hogy legyen egy valaki aki megosztja a fidesz ellen szavazókat meg hogy legyenek verőembereik.

 No.195038

>>193199

 No.195051

>>191417
Ó, aranyom, hát a Mihadzánkot ki a faszomnak állna érdekében anyagilag támogatnia, ha nem a Fidesznek?

>jobbik a legfenyegetőbb párt Fidesz számára

>jobbikból való kiábrándultság a cuki-kampány miatt, ill. a szélsőséges szárny kicsapása miatt
>tömj párszáz millát Mihadzánkba
>megosztja a jobbik tábort
>PROFIT

 No.195112

>>195038
Savanyú a szőlő?

 No.200976

Hungary eyes vaccine passport deals, holds talks with China
https://news.yahoo.com/hungary-eyes-vaccine-passport-deals-113831190.html

 No.200998

>>195112
egyenesen rohadt

 No.201013

Magyar vidék-komcsi rap no. 1

>HÉ, HÉ, HÉ,

>HÓ, HÓ, HÓ
>IDEFIGYELJ TE FŐVÁROSI LIPPSI
>IDEJE LENNE SZARSÁGOD KIDOBNI
>MERT
>ÉHEZIK A NÉP
>ÉHEZIK A VIDÉK
>MINDEKÖZBEN TE: EGY KIBASZOTT PRIBÉK
>VAGY, ÉS MINDENKI TUGGYA
>HOGY ANYUKÁD KURVA
>TŐKÉJÉBŐL ÉLSZ
>JÖN A VIDÉK
>JÖN A VIDÉK!

>TETKÓT TETOVÁLSZ WESTEND-BEN KARODRA

>ÜZENETE ENNYI: "ÉN VAGYOK A BUDDHA"
>(HAHAHA)
>SZARUNK A KARODRA
>ÉS SZARUNK A TETKÓDRA
>MI ÉHEZÜNK, GETZI, HÚZZ A GULÁGBA!

(refr.)
>VIDÉK /GANG/ – KINYIRJUK A LIPPSIT
>VIDÉK /GANG/ – GULÁGBA A PESTIT
>VIDÉK /GANG/ – ELVESSZÜK AZ ALBID
>VIDÉK /GANG/ – a kedves köröd FELAKASZTÓ
>DICK

(etc.)

 No.201017

File: 1619727922321.jpeg (8.13 KB, 259x194, letöltés.jpeg)


 No.201030


 No.208944

bump a biztonság kedvéért

 No.208954

>>201030
ott csuktam be, ahol s amint "baloldalinak" nevezte a bolikat, azaz az első mondat felénél

 No.208966

>>201030
>a prostitúciót a kapitalizmus okozza
>tehát legalizálni kell a prostitúciót
???

van egy olyan érzésem hogy Lenin csak az előbbi állítással értene egyet

 No.208981


 No.208985

>>208966
Tesó, ebben a sorozatban jelent meg: https://merce.hu/tag/a-porno-eroszak/
Szerinted a legalizáció mellett kampányolnak?

 No.208998

>what if szocializmus de eközben minden stayed capitalism
>mErCe.oRg

 No.209007

>>208985
1 ugyebár a lumpenproletariátus arról híres, hogy progesszív ügyek mentén mozdítható

2 mivel minden nő egy kurva, azért a magyar társadalom fele = lumpen

3 ergo a mérce nagyon okosan a magyar társadalom felét célozza

 No.209024

>>209007
Végre tisztán látok!

 No.209372

Akkor most mikor lesz Visegrádi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság?

 No.219907

>the white (fake) Jews in Hungary
https://www.youtube.com/watch?v=tanz1IxVpVA
the what now?

 No.224756

File: 1620245719278-0.png (319.91 KB, 689x577, érettségi1.png)

File: 1620245719278-1.png (48.54 KB, 676x160, érettségi2.png)

File: 1620245719278-2.png (308.79 KB, 685x767, érettségi3.png)

File: 1620245719278-3.png (90.14 KB, 651x219, érettségi4.png)

>A szövetkezet burzsoá apparátus. Ebből az követke­zik, hogy nem érdemel politikai bizalmat, de egyáltalán nem következik, hogy le szabad mondanunk arról, hogy ezt az apparátust az igazgatás és építés céljaira hasznosít­suk. A politikai bizalmatlanság azt jelenti, hogy nem szabad nem-szovjet embereket felelős politikai posztokba ültetni. Azt jelenti, hogy a rendkívüli bizottságok figyelemmel kísérik azoknak az osztályoknak, rétegeknek vagy csopor­toknak a tagjait, amelyek a fehérgárdistákhoz húznak. (Emellett, zárójelben mondva, egyáltalán nem feltétlenül szükséges, hogy valaki olyan képtelenségeket mondjon, amilyeneket „Krasznij Tyerror“ c. kazanyi lapjában Lacisz elvtárs mondott, a legjobb, legkipróbáltabb kom­munisták egyike, aki azt akarta mondani, hogy a vörös terror az uralmuk visszaállítását megkísérlő kizsákmányolók erőszakos elnyomása, és ehelyett folyóirata 1. számának 2. lapján ezt írta: ne keressetek (!!?) az akták között terhelő adatokat arra vonatkozóan, harcolt-e fegyverrel vagy szóval a Szovjet ellen".)

>A politikai bizalmatlanság a burzsoá apparátus kép­viselőivel szemben jogos és szükséges. De lemondani arról, hogy felhasználjuk őket az igazgatás és az építés munkájában, a legnagyobb ostobaság, mely súlyos kártokoz a kommunizmusnak. Óriási hibát követne el, aki azt ajánlaná, hogy egy menseviket mint szocialistát, vagy mint politikai vezetőt, vagy akár mint politikai tanács­adót használjanak fel, mert az oroszországi forradalom története végleg bebizonyította, hogy a mensevikek (és a szociálforradalmárok) nem szocialisták, hanem kispolgári demokraták, akik a proletariátus és a burzsoázia közötti osztályharc minden komoly kiéleződésénél képesek a burzsoázia oldalára állni. De a kispolgári demokrácia nem véletlen politikai képződmény, nem afféle kivétel, hanem a kapitalizmus szükségszerű terméke, és nemcsak a régi, kapitalizmus előtti, gazdaságilag reakciós közép­parasztság „szállítója" ennek a demokráciának, hanem a kapitalista kultúrájú, a nagykapitalizmus talajából kisar­jadó szövetkezet, az értelmiség stb. is. Hiszen még az elmaradt Oroszországban is, a Kolupajevek és Razuvajevek mellett, akadtak olyan kapitalisták, akik értettek hozzá, hogy a művelt értelmiséget, a mensevik, az eszer, a párton-kívüli értelmiséget szolgálatukba állítsák. Talán csak nemleszünk ostobábbak ezeknél a tőkéseknél, csak fel tudjuk használni az ilyen „építő anyagot" a kommunista Orosz­ország felépítéséhez?

 No.224802

>>224756
Tetszik, hogy most már legitim forrásnak számít az életkörülményekkel kapcsolatban egy közvéleménykutatás arról, hogy mit gondolnak az emberek az általuk valószínűleg sosem, vagy csak nyaraláskor látott Nyugatról™ lmao. Erősen érződik a kolbászból van a kerítés szindróma. Egyébként csak kíváncsiságból, de az idézett szövegek forrását meg tudnád adni?

 No.224846

>>224802
Szerintem holnap estére már ki fog jönni a teljes feladatsor forrásostul a hivatalos oldalon ( https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/kozepszint_2021tavasz ). Most csak ez a szkennelt verzió amiből nincs meg a forrás.

A negyedik képen az idézet valódi, csak az az egy probléma hogy ez a Lacisz fickó egy kb. senki, már ha egy olyan embert akarunk találni aki egy személyben pontosan reprezentálja a "szovjet rendszer ideológiáját". Egy kb. középszintű vezetői pozíciókban mozgó csekista volt és semmiképpen se volt egy meghatározó szovjet politikus vagy ideológus. A szöveg amit bemásoltam Lenin felé intézett kritikája.

 No.225762


 No.237147

File: 1620682718117.png (539.89 KB, 1116x1488, patkó.png)


 No.247995

ORBAN 2020

 No.249285

>>247995
Öld meg magaddprkDPRK

 No.249399

>>249098
literally nothing, dude
i'm a commie

 No.249743

>>249107
>>>/feher/

 No.259235

Izrael sikerén felbuzdulva azt hiszem itt az ideje a magyaroknak is visszatérni az őshazába, kinek lenne velem tartani az Urálhoz? Szerintem meg tudnánk győzni az USA-t (tudom, tudom, kapitalista, imperialista, stb.), hogy támogasson minket, biztos jól jönne nekik egy szövetséges Oroszország közepén.

 No.259460

>>259235
Zseniális ötlet. Végre lezárulna az örökös harc az ellenzékiek és a fideszesek között. Ez a terv egyszerre kedvére járna a libsiknek és az ősmagyarkodóknak.

 No.262935

>>237147
Szörnyűen bázisolt. Valaki posztolja TGM sétabottal jár rendszerváltó konziként képöt.

 No.262937

>>249098
That they were literally funded by George Soros to study in (((anglo))) pre-regime change?

 No.264070

mellékesen
>>263934
>>264036

 No.264576

Elmeséltem már, hogy miért utállak tiKteket?

 No.264579

>>264070
ez alapján

 No.264587

>>264579
Egy kis nyelvlecke:
Buzi -> gay
Faggot -> köcsög

 No.264591

>>264587
lol, most viccölsz?
>Buzi -> gay
Kurvára nem. A "gay" kifejezés egy teljesen neutrális kifejezés az angolban. Exempli grácia, geci:
>I'm gay
=
<Meleg vagyok

ezzel szemben a "budzi" kifejezésünk:
>buzi
<faggot

Felhoztad: "köcsög." Szerintem legközelebbi:
>köcsög
<queer-O

Most ne viccelj már, de tényleg.

 No.264593

>>264587
>nyelvlecke
nyelvleckézd meg a kurva anyád, miután alap szinten beszéled az angolt, tbh

 No.264605

>>264591
>köcsög
<queer-O
vagy: queermo: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Queermo

Most ténylegesen ilyen buziságokon fogunk összeveszni? Mert ha igen, akkor ismerkedj meg a következő mendemondával, te fosadék:
>két magyar egy lakatlan szigetre kerül
>eltelik egy év
>a lakatlan szigeten három politikai párt létesült

érted, te, queermo?

Ezek vagyunk mink. isȧ, por ës homou vogymuk, te fasszopou.

 No.264607

szóval a riherongy kutya édesanyádnak az angol fordítását kérdőjelezd meg, hogy basználak seggbe (alássan)

 No.264614

File: 1621409873740.png (34.21 KB, 1290x156, very much, indeed.png)


 No.270705

>>224802
>Tetszik, hogy most már legitim forrásnak számít az életkörülményekkel kapcsolatban egy közvéleménykutatás arról, hogy mit gondolnak az emberek az általuk valószínűleg sosem, vagy csak nyaraláskor látott Nyugatról™ lmao. Erősen érződik a kolbászból van a kerítés szindróma.
Én nem nagyon ismerem az akkori médiaviszonyokat, de gyanítom hogy az egyre előretörő liberalizációval (1986, 1988) egyre több burkolt anti-kommunista kapott helyet a médiában.

 No.274645

T1G - Trockij egy geci

 No.278735

>>274645
TGM - Trockij a géniusz marxista

 No.279873

Tudatos fogyasztó lévén a Sinopharm-ot adattam be magamnak a kapitalista vakcinák helyett.

 No.281262

Hey Hunganons, was looking through the Hungarian People's Republic Wikipedia article these days, and found this thing called "Goulash Communism", what do you guys of it? Seems pretty based to me.

 No.281387

>>>/b/47507 ez a partizán egyik videójának a borítóképe?

 No.283054

File: 1622139227715.jpg (372.23 KB, 465x720, teso pillanat.jpg)

Ellenzéki program 2022:

>ORBÁN RÓSZ!!!

>EURÓPA LYÓ!!!!!
>TÖBB SZABACCSÁG!!!!!
>A demokrácia és emberi jogok életterét meg kell védenünk, ezért szükségesnek látjuk a jogállamtalan kínai faj likvidálását

 No.285052

File: 1622226028075-0.gif (Spoiler Image, 499.52 KB, 500x288, bartoscs1.gif)

File: 1622226028075-1.gif (Spoiler Image, 1.53 MB, 320x180, bartoscs3.gif)

File: 1622226028075-2.gif (Spoiler Image, 807.78 KB, 280x215, bartoscs2.gif)

File: 1622226028075-3.gif (Spoiler Image, 4.2 MB, 434x250, bartoscs4.gif)

>>281262
Basically Kádár-era Hungary was the most reformist out of all the Warsaw Pact member states. The main reason for this was Rákosi's Stalinist autism, which dictated that Hungary has to do all the same things Stalin did during the thirties and if you object to this, you are a counter-revolutionary. Something like 10% of the Hungarian population was convicted for some reason or the other during his leadership and many excellent communists were purged like László Rajk who had taken part in the international brigades and his only crime was that his brother was a police officer during the thirties who let him out of jail. There was no regard for the concrete Hungarian conditions like how there were no kulaks to be fought because substantial land reform had never been achieved or that Hungary didn't have much natural resources for industrialization (which was so "rushed" that living standards fell below pre-war levels). Still, Hungary had to industrialize and urbanize because essentially it was still semi-feudal in 1945 and putting an end to that is no small achievement, but the implementation could have been a lot better.

So basically all these things first caused the reformist Imre Nagy to assume leadership after Stalin's death but he kept being cockblocked by the Soviet Union and Rákosi's faction so the 1956 revolution happens. The revolution itself was a complicated question, the CPSU Politburo itself wasn't sure about the nature of the uprising. The new political leadership was a broad coalition containing everyone from communists who wanted more autonomy from Moscow to liberals and even outright reactionaries were released from prison, most notably the monarchist Mindszenthy. On the other hand, the lifeblood of the revolution were the worker's councils, ie. THE authentic form of working class politics and there actually existed some unspoken tension between these two sides. While the chances of socialism being overthrown seemed slim, the Soviets were worried how this could destabilize the Warsaw Pact alliance and for better or worse the revolution got suppressed.

Kádár assumed power in the aftermath of this mess and first had to perform the dirty job of dealing with any direct threats to his newly formed "Revolutionary Worker's-Peasant's Government" and he also completed the last steps towards fully collectivizing agriculture, but from that point onwards he knew he had to make compromises to preserve the leading position of the MSZMP.

Probably the number one reason why Kádár-era Hungary is talked about as one of the best Eastern Block countries is the agriculture which was able to provide cheap food to the people without any shortages. The "termelőszövetkezet" (producing cooperative) system was really flexible. Individual family plots were allowed but most of the property was still kept in common and it was nothing like the Polish agriculture where collectivization was incomplete (and as a result sucked the most). Best of both worlds basically.

As a result of the reforms in the '70s the role of planning in economic managament was reduced, some limited competition between SOEs was introduced and certain price controls were loosened or even abolished (while a lot of these measures were rolled back, many were kept in place). I can't say for sure whether or not these reforms made things "work" better (Kádár definitely didn't go full retard adopting the Titoist theory of "socialist unemployment" and "socialist uneven development"), but they did create a shitton of revisionism which spiraled into further market reforms and severely loosened party discipline.

In 1981 (!) Hungary joined the IMF without Soviet approval and these after-work associations were introduced which were small businesses in all but name. Making a living without this secondary employment became less and less easy, although actual unemployment didn't exist yet (it was avoided by overstaffing enterprises beyond what's necessary). I watched a documentary about a Hungarian old lady living in Cuba where she said that the current situation is very similar to what we had in the '80s.

The party bureaucrats and nomenklatura were eager to use the chance given by Gorbachev's liberalization and now pics related are the state we are in.

 No.285073

>>281262
Also keep in mind that Kádár had better press in the West (which inevitably influences the wiki) mainly because of his economic dealings with them. This "happiest barrack" bullshit is a not a good metric for success. The west liked Ceausescu too.

 No.285100

>>283054
>KÍNA RÓSZ
>MÓMENTŰM JÓ
>JÁMBOR ANTI-KÍNA GECIJÓ
BTW KURVÁRA NEM VAGYOK LIPPPPSI

 No.285105

File: 1622227987889.jpg (35.21 KB, 293x388, better-worse-off.jpg)

>>285052
Blah blah blah.
<actually existing Humgarian socialism was best available to us

 No.285111

>be magyar (aka hungfag)
>dont give a shit about this idiocy
<turns out I'm the faggot
Szerintem kapjátok be a faszomat…

 No.285484

Üdvözlöm az elftársakat a 21. században
https://www.youtube.com/watch?v=wWX2-ZnJX58gadsdenGadsden

 No.289802

>>285052
>>285073
I appreciate the answers, anon

Also, your country' songs are pretty nice

 No.297546

>MUH KOMMUNISTA EGYETEM!!!
>ANTIFA ISZLAMISTA TERRORISTA!!!!

Elvtársak mondjatok valami szépet… Mondjuk valamit a kommunizmus történelmi szükségszerűségéről vagy ilyesmi

 No.297593

File: 1622911856766-0.png (728.12 KB, 2560x1714, koszi libsik1.png)

File: 1622911856766-1.png (848.94 KB, 2560x1714, koszi libsik2.png)

File: 1622911856766-2.png (364.01 KB, 2560x1714, koszi libsik3.png)


 No.297861

Gratulálni szeretnék a Szikra Mozgalomnak, mely nem csak hogy szovjet propaganda plakátokat átstilizálva vonult nyiltan anti-kommunista plakátokat hordozók mellett, de kiálltak a 800 millió embertársunkat a mélyszegénységből kiemelő kínai kommumista párttal szemben.

Ebből lesz aztán a baloldal!

 No.297866

>>297593
Az alap, h a faskó Falun Gonggal vonul a magyar szocdem.

 No.298872

Vélemény Jámbor Andrásról?

 No.298909

Megfigyeltétek elvtársak, hogy a kapitalizmusnak, azon belül pedig kiváltképp a magyar kapitalizmusnak, nincsenek vesztesei? Tízezrek haltak meg, százezrek váltak munkanélkülivé stb. de mindez kb. egy hónap alatt megoldódott. A liberális média (=mindegyik magyar média) tájékoztatásai szerint a magyar gazdaság könnyen átvészelte a krízist, a magyar polgárok pedig már csak azt találgatják, melyik tengerpartra menjenek idén nyarlani, mindezt még a sámá… a pénzügyi elemzők™ is megerősíthetik!

 No.299086

>>2989309
t. Szikra geci

 No.299090


 No.299150

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a Gyurcsány féle öszödi beszéd őszintébb volt annó, mint a "Szikra" kortárs kampánya, Somogyi 'Gerinctelen' Peti.freudFreud

 No.299156

>>299150
Te nem értesz a """""kommunista""""" gyakorlathoz! Amúgymeg szállj le róla, ő szeret libsi-csicska lenni! Ez izlés kérdése, te konzi!

 No.299206


 No.299678

File: 1623008931295.jpg (840.95 KB, 2448x3060, 1622328708728-0.jpg)

Én őszintén remélem, hogy a Szik(rák)at az NNI pénzeli, mert fáj belegondolni, hogy maguktól jutottak erre a pontra. Úgy hiányzott ez a szikra, mint a Hindenburgnak.

 No.299831

File: 1623014671306.png (1.8 MB, 270x188, angry dog.png)

>>298872
Oké. Nézzük a marxizmus egyik legalapvetőbb feltevését. Az állam elkerülhetetlenül az osztályuralom eszköze, hiszen egy olyan társadalmat működtet, ami az egyik osztály a másik általi elnyomására épül. Ez azt jelenti, hogy egy államnak mindig kell hogy legyen egy osztályjellege, mindig az egyik a másik fölött fog uralkodni. A liberális "demokráciára" ez ugyanúgy igaz mint egy nyílt diktatúrára. Valójában az előbbi csak olyan értelemben demokrácia, amilyenben az uralkodó osztályt és annak bizonyos rétegeit képviseli és ők önkéntesen semmilyen esetben se fogják feladni a hatalmukat. Az egyetlen ok amiért jelenleg még többé-kevésbe szabadok a választások és a kommunisták még nem a börtönben ülnek az az, hogy az uralkodó osztály nem érzi úgy hogy a hatalma veszélyben lenne. Amíg ez be nem következik, addig itt Magyarországon a tőkések megelégszenek azzal, hogy a fizetett propagandistáikkal elejét veszik a helytelen gondolatok terjedésének és közben fenntartanak egy politikának csúfolt színjátékot, aminek keretében megpróbálják a munkások különböző rétegeit a tőkések különböző rétegei mellett és más tőkésekhez kötődő munkások ellen mozgósítani.

A szocdem ellenvetés erre az lenne, hogy a választásokon elért kézzel fogható reformok a mai viszonyokkal ellentétben egy ténylegesen vegyes osztályjellegű államhoz vezetnek. Ezzel viszont az a baj, hogy a Létező Jóléti Államok™ egy olyan időszakban jöttek létre, amikor a munkásosztály sokkal radikálisabb volt és ezt a radikális munkásosztályt kommunista pártok vezették amelyeknek az élén pedig a Szovjetunió állt. A tőkéseknek érdekében állt a kompromisszum, mert az alternatíva ezerszer rosszab lett volna számukra.

Tehát: van értelme megkörnyékezni a burzsoázia csatlósait azért, hogy adjanak fel egy kicsit a hatalmukból a munkások helyzetének javítása miatt? Válasz egyértelműen nem. Nincs radikális munkásmozgalom amit ők kooptálni tudnának vagy akarnának, így nem lesz okuk nem szarrá szabotálni vagy ignorálni (tényleges hatalmuktól függően) egy esetleges ellenzéki koalíció ténylegesen baloldali résztvevőit. Pedig Jámbor és a Szikra pontosan ezt csinálják. Jámbor az LMP-nél és a Párbeszédnél politizált mielőtt a Mércénél kezdett el volna írogatni hogy aztán visszavonzza az ellenzéki politika a Szikra arcaként, ami pedig Szabad Budapest néven egy Karácsony Gergely mellett kampányoló csoportként kezdte ami saját elmondásuk azért alakult, hogy megőrizze a baloldal szervezeti függetlenségét (ez önmagában szép és jó, csak ugye ki fasz mondta hogy mindenképpen karigeri mellett kell kampányolni?) hogy aztán majd a "szikra" nevet felvéve megpróbáljanak beférkőzni az ellenzéki koalícióba.

Aztán persze van arra jó pár gyakorlati példa, hogy mi lesz az eredmény ha munkásokat arra próbálod mozgósítani, hogy próbálják meg ténylegesen balra tolni a burzsoá politikai rend """baloldali""" felét. Lásd: Bernie Sanders és az amerikai Demokratikus Párt vagy Jeremy Corbyn és a brit Munkáspárt esete. Egy olyan jó fél évtized amit a munkásosztály független politikai erővé kovácsolásával lehetett volna tölteni elpocsékolódik azzal, hogy egy pár nagyokos azzal hülyíti a munkásokat hogy a tőke majd visszavesz egy kicsit a hatalmából ha elég szépen kérjük. Ebből lesznek az olyan vicces jelenetek, mint amikor egy kínai egyetem elleni tüntetésen a tüntetés szervezője kijelenti hogy alapvetően nincs nagyon baja egy kínai egyetemmel. És amúgy igen, az ellenválasz erre balfaszkodásra a munkásosztály független politikai erőve szervezése ami azt is jelenti hogy munkások elérése szempontjából nem a legjobb ötlet valódi baloldalt építeni úgy, hogy közben a magyar Tony Blair-rel, jó útra tért fasisztákkal és a privatizációt jó dologként beállító libsikkel mutatkozol (bizonyos szempontból a magyar közélet kifejezetten baloldali, nagyon kevés párt ellenzi túl nyíltan vagy konzisztensen a baloldali gazdaságpolitikát csak nagyjából sosem alkalmazzák azt gyakorlatban).

 No.301413

>>299086
t. geci

 No.302460

>"Ez a kampusz a kínai termékek többségével ellentétben "nem kici és nem occó" - mondta Burány Sándor párbeszédes politikus hétfőn a parlamentben a Fudan-projekttel kapcsolatban
lol

 No.302623

>>302460
Ez rasszizmus?

 No.303346

>>302623
igen, bár gondolom retorikai a kérdés. de nem csak ez az egy komment hanem, maga az imperialista fantazmagória, hogy Magyarország mindenféle demokratikus (xD) értékeket (lmao) kérhet számon más országokon azon az alapon, hogy itt (magukat) fehér(nek képzelő) emberek élnek.

 No.303357

Why is this thread so active? Anything interesting happening in Hungary?

 No.304237

>>303357
Radlibs being retards as usual.

 No.304389

>>303357
Ginyeet is back from the detox

 No.313511

>>302623
Nyugi nem rasszizmus, hiszen nem a kínaikat utálja csak a nagy gonosz pártot ahogy azt tőlünk nyugatabbra is csinálják.

Igazán kívánom, hogy mind élje majd meg Kínai Álom megvalósulását

 No.326449

bump

 No.328524

>>313511
>Nyugi nem rasszizmus, hiszen nem a kínaikat utálja
1. Fudan elleni tüntetők plakátjaira emléxem: Orbánt ábrázolták hagyibabaré (Rayden, Mortal Kombat 1) sapkában – mely valójában vietnámi eredetű, és még ferde szemeket is fotosoppoltak neki. Nyilván, ha mindez történne afrikai egyetemmel, és mutatis mutandis a sztereotipikus sapit lecseréljük hajba-font lábszárcsontra és a szűkszemű mémet vastagajkúra, akkor az utóbbi nyiltan rasszista lenne, szemben a kínaiakkal (kik 20-30e számban élnek nálunk, lol.)

2. Mindeközben nyílt (magyar kínai ellenes) propaganda: https://444.hu/2021/06/07/az-ellenzek-nagyon-igyekezett-meg-a-latszatat-is-elkerulni-a-kinai-ellenessegnek-aztan-jott-burany-sandor

==DE IGEN, TESÓ, A "LEGRADBALODABB SZIKRA NEM JÁRUL HOZZÁ A MOSTANI HIDEGHÁBORÚHOZ!!"

baszódjatok, szocdemek

 No.328542

>>313511
>Igazán kívánom, hogy mind élje majd meg Kínai Álom megvalósulását
Én is.

 No.328564


 No.328569

>>299678
A Szabad Budapestet Szikrát Karácsony Geri támogatta 1 millával.

 No.328602

Sziasztok!

Nagyjából 1 hónapja figyelem ezt a fonalat mint Szikrás.

Engem őszintén felháborít, hogy ellenünk támadtok. Mi csak a Kari Gerit szeretnénkhatalomra juttatni, melyből egyértelműen következik a kapitalizmus meghaladása.

Faszért vagytok ennyire izgágák?! Mi, Szikrások mindenféleképpen a leg Fidesz-ellenesebb erőt fogjuk támogatni, mely már majdnem kommunizmus…

 No.329032

>>328524

Persze hogy rasszizmus, a posztomban idézni próbáltam az összes liberálist aki ilyen indoklással védi meg néha enyhén burkolt de leggyakrabban nyílt rasszizmusát a kínaiakkal szemben.

 No.338035

>>1
chek'd

 No.343567

File: 1624866579094.png (264.62 KB, 279x436, 1624866562230.png)

>Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még hétfőn Matolcsy György
>Ritkán láttunk eddig olyat, hogy Matolcsy György látványosan kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját, de most épp ez történik hetek óta. A jegybankelnök az után, hogy többször beszélt már arról, mekkora hiba a költségvetési hiányt elengedni, a Magyar Nemzet online kiadásában megjelent cikkében is arról írt: a 2022-re tervezett 5,9 százalékos hiány helyett 3 százalékra kellene levinni a mutatót. Matolcsy úgy véli, hogy a kiindulópont hibás, nem lehet a 2022-es az újraindítás költségvetése, mert a magyar gazdaság már idén újraindult. Ezért sem lehet indokolt a hiány, ráadásul a válság idején felhalmozódott kereslet nem találkozik a kínálattal, ami kiugró inflációhoz vezet. Matolcsy szerint az igazi kockázat az, hogy ha a pénzpiacok fenntarthatatlannak ítélik a magyar gazdaságpolitikát, akkor erőteljes pénzügyi támadás érheti Magyarországot.

 No.343870

Magyarra állították a dátumok formátumát. Lassan átvesszük az uralmat a tábla felett.

 No.345850


 No.345866

>>345850
UGA BUGA!!

ÉN LENNI BALOLDAL, TE LENNI NEKEM KÍNAI!

A Z'ORBÁN NEKED ÉPPÍTTI A ZEGYETEM MOCSKOS CIGÁ KÍNAJI! REMÉLEM ŐRŰLSZ!

CIPŐSZ KICI

 No.345869

>>345866
Kari Geri 2050

 No.345882

Az meg van amikor a kapitalista rendszerváltás bűneit és eszetlen emberéleteket szétbaszó logikáját a KGST-ből vezeti le a mérce?
https://merce.hu/2021/06/28/orok-eletunek-hittek-megis-elsodorta-a-gazdasagi-valsag-harminc-eve-szunt-meg-a-kgst/

Vagy az, amikor üres libsi/hippi szlogeneknek csápolnak 1968 után 53 évvel, melyeket már rég kisajátított a Koka Kóla?
https://merce.hu/2021/06/26/a-gyuloletnek-csakis-szeretettel-tudunk-veget-vetni-elindult-a-26-budapest-pride-fesztival/

 No.350159

File: 1625171797755.jpg (177.38 KB, 852x465, do-your-job-slave.jpg)

A kínai kommunista párt megalapításának 100. évfordulós ünnepségének magyar sajtó visszhangja

1. 444.hu (ultralib/EU-komprádor burzsoá):
https://444.hu/2021/07/01/kinai-elnok-verzo-fejjel-pattan-le-14-milliard-kinairol-ki-kotekedne-velunk
>szándékos félrefordítás (véresre verjük képeteket)
>semmi további részlet

magyarnemzet.hu (vérkonzi/"nemzeti" burzsoázia:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/hszi-csin-ping-kina-nem-szivesen-fogadja-az-alszent-predikalast-10018136/
>legalább nem fordít szándékosan félre
>de nyilván szelektál:
<nemzeti függetlenség, külső 'objektív' kritika vs. külső rendszerellenes és demagóg kritika

merce.hu (anti-kommunista/idpol bal):
SEMMI!!

hávégé pont hu ("igényes"/""tudomágnyos" " neolib oldal):
https://m.hvg.hu/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo
>ld. fentebbi magyarnemzet.hu

Ennyi.


Ki közölte le teljes egészében a Xi beszédet magyarra fordítva?
SENKI!
<az emberi népesség 1/5éről van szó, ill. a 21.sz. vezető gazdaságárólKérdés?

 No.355116

>>350159
Nyugi ha majd a kínaiak ellen rendezünk pár pogromot, akkor az EU soros Führer-je/Führerin-je tuti ki fogja nyílvánítani hogy a magyarok becsületbeli árják európai polgárok.

 No.355353

500 GET

 No.367267

hungary number one

 No.372870

>An Agari or Enaree (Ancient Greek: ἐναρής), plural Enarei, was a Scythian shaman; described as effeminate or androgynous. Scythian shamanism involved religious ecstasy through the use of entheogens; they had no temples and worshipped the forces of nature.

>According to Herodotus, the Scythians who pillaged the temple of Aphrodite (see Venus Castina) at Ascelon, and all their descendants after them, were afflicted by the goddess with the “female” sickness: and so the Scythians say that they are afflicted as a consequence of this and also that those who visit Scythian territory see among them the condition of those whom the Scythians call Enarees. Herodotus associates their patron goddess, Argimpasa, with Aphrodite Urania via interpretatio graeca.


Mikor fognak a turánisták kiállni a transzjogokért?

 No.376827

>>355353
wut

>>367267
mindörökké (r)ámen

>>372870
olvastam valahol, hogy a zősmagyarok tökre valami istennőt imádtak az animista fazzság vallásukban…

matriarchális turanisták mikor?

 No.376848

Büdös cigányok vagyunk mind, elvtársak…

 No.381583

File: 1626448164425.jpg (183.9 KB, 1024x694, hev.jpg)

>>299831
Eszméletlenül lúgozott poszt kiváló materialista analízissel.

Az utolsó bekezdéssel is egyet értek. DE a két nyugati példa bukásának oka szerintem nagy részben nem a munkásosztálynak tett ígéretek miatt bukott meg – az USA-ban az állami egészségügyi létrehozása, az EK-ban pedig az egészségügyi privatizáció leállítása. A bukta oka szerintem inkább az "aktivisták és szervezők" egy nagyobbik részének – általában véve nem szándékos – diverzáns tevékenységéhez köthető még pedig:

1. A jobbosok és liberálisok negációjának felvétele mint viselkedés forma, identitás stb. A szocializmust a burzsoázia által adott reakciókon keresztül értelmezték a radikalizmus önmagában valós célla vált. Unironikusan kommunistának, demszocnak stb. nevezni magad annélkül, hogy ezt objektív/valóságos alapra helyzenéd azzal azt éred el, hogy ezekből a szavakból absztrakt dolgok varázsolodnak. Absztrakt dolgokkal lehet triggerelni a libeket meg a jobbosokat de a dolgozó népet nem lehet megnyerni.

2. Mivel nem sikerült a tömegeket mozgósítani ezért, kénytelenek voltak mindenféle kompromisszumokat tenni a fennálló liberális rendnek, abban a reményben élve, hogy majd valahogy az ő bázisukból szívnak el embereket vitákkal meg figyelemfelhivással. Ennek a látható eredménye az lett, hogy a konkrét célok helyét felvették a semmitmondó vagy egyenesen kapitalista retorikákat mint a környzetvédelmi malthusianizmus, társadalmi igazságosnak nevezett individualizmus a végére pedig az egészet áthatotta a nárcisztikus nihilista korszellem. Ebből következően megkülönböztethetetlenek lettek a liberálisoktól.

A baloldal mindig vonzani fogja az 1. pontban leírt viselkedésre hajlamos infantilis embereket ezért a mozgalomra a legnagyobb veszélyt bizonyos értelemben önmaga jelenti nem pedig mondjuk a NER. Nagyjából szerintem itthon is ugyanez játszódik le nem is elöször. Jó illusztráció, hogy amíg a nyugati példa nagyjából egy év alatt történt, addig nálunk az önmagát radikálisnak nevező Szikrások már a debütre való legjobb alkalmat a néhány budapesti épülettömb miatt és világ vezető szocialista országa ellen szervezett tüntetést találta. Eközben a vidéki Magyaroszág ahol a munkások többsége lakik ki van éhezve kollégiumokra és oktatási intézményekre.

 No.389363

>szocccdemek
https://merce.hu/2021/07/17/a-kubai-rezsimnek-surgosen-cselekednie-kell-ha-fenn-akar-maradni/
>rendszerellenes Covid-szituval és embargo következményeivel szembeni tüntetések kb. 2000 emberrel egész kuba területén
>100ezres pro-kommunista ellentünci
ideje összeszedni magatokat, komcsik!

 No.389370

>>381583
>az önmagát radikálisnak nevező Szikrások már a debütre való legjobb alkalmat a néhány budapesti épülettömb miatt és világ vezető szocialista országa ellen szervezett tüntetést találta
Idézném pár hónappal ezelőtti szikrás geci posztját:
<DE LEGALÁBB AZ ÉN POLITIKAI ELMÉLETEMET A PRAXIS DIKTÁLJA

 No.390156

File: 1626793716376.png (33.77 KB, 334x356, khhm.png)

Elvtársak! Ezennel megnyitom a FIKOSZ (Fiatal Kommunisták Szövetsége) alapítóülését. Tudom, hogy jelenleg nincsen politikai erő, ami egyértelmű irányt mutatna a munkásosztálynak, ezért elkészítettem egy egyértelmű és lépésről lépésre kidolgozott tervet:

1. Beszéd Kádár János újratemetésén
2. Osztályharcmenet
3. Fülke-proletárforradalom
4. Burzsujcsökkentés
5. Az Osztályösszetartozás Napjának kijelölése és mint munkaszüneti nap a naptárba való beiktatása
6. Magyarország védelmének megszervezése a kizsákmányolási válság közepette
7. Dolgozó népek Európája ←– Ide akarunk eljutni

 No.390819

Anon megtalálta a saját telefonszámát a pegazusos listán?

 No.391901

>szocdemek
Gyerekek, azt, h a jobbik esélyes ellenzéki összefogás vezetőjének most le kell nyelni. A fontos most: legyőzni a SÁTÁNT (Orbánt).
https://merce.hu/2021/07/21/nem-felunk-a-farkastol/

Majd ha a Jobbik vezeti a koalíciót, visszatérhetünk majd másodrangú kérdésekre mint elvek stb.

 No.391903

>>390156
Kek

Kihagytad:
0. Visszacsatoljuk Kádár ellopott koponyáját.

 No.391904

>>390819
Linkeld a listát

 No.391916

Karigeri népcavazást kezdeményez többek között Fudan ellen: https://index.hu/belfold/2021/07/21/ha-mar-lehet-karacsony-gergely-is-nepszavazast-kezdemenyez/

Orbigeri népcavazást kezdeményez a kiskorúak kukiműtéte ellen: https://www.hvg.hu/itthon/20210721_Orban_Gyermekvedelmi_nepszavazas

Korunk égető kérdései.

 No.392040

>>391903
Nincs még publikus lista ha jól tudom. A forrás dokumentumokat csak a MEGBÍZHATÓ ÉS OBJEKTÍV (a CIA által managelt) Guardian, (a state deparment által pénzelt) Amnesty Int. és a francia Forbidden Stories kapott, mert nyugaton szólás és média szabadság van.

 No.392056

>>392040
Na most az van, hogy az Amnesty kiadott egy ilyen Pegasus csekkoló szoftvert:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ (11. pont)
https://github.com/mvt-project/mvt

ha felrakom és csekkolom a mobilocskám, akkor ugye nem küldi el dzsó bájdennek, hogy lecsekkoltam, ugye?

 No.392297

>>391916
> a kiskorúak kukiműtéte ellen
Azt hittem végre valami értelmes ötlete is lett de nem, nem a körülmetélésről van szó…

 No.392303

>>392297
a körülmetélés annyira bronzkori szar

a modern verzió az egész pénic széttrancsírozása

move with the times, grandpa

 No.392318

File: 1626889191109.png (70.95 KB, 717x322, 1.png)

>>392303
problematikus szóválasztás

 No.392958

lipsik:
>REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, ORPÁN BELESZARIK A LEVESÜNKBE
https://merce.hu/2021/07/21/hintalovon-orban-nepszavazasa-megcsufol-es-kiforgat-mindent-amit-a-gyerekek-vedelmerol-gondolunk/

<átlag magyar:

<adj megélhetős bért, te geci

 No.393900

File: 1626952182184.jpg (75.07 KB, 560x321, szobor.jpg)


 No.396733

>>392040
>>392056
De amúgy tényleg bűzlik az egész. Pont mint Navalnij és a Bellingcat eseténél, egy "független oknyomozó újságíró" csoport meghamísitható bizonyítékok nélkül (csak higgyük el hogy ami hibáról itt szó van az a pegazushoz kötődik és hogy ők tényleg ezt találták meg a telefonokon) "buktatnak le" valamiféle titkosszolgálatot. Persze ez az újságíró csoport mögött ott áll egy nyugati NGO hadsereg. Arra most kurvára nincs időm hogy ez után kutakodjak, de maradjunk annyiban hogy maga a Forbidden Stories megalakulását a Reporters Without Borders jelentette be, ami pedig az amerikai kormánytól kap pénzeket. Na meg a Forbidden Stories maga kooperált már a Bellingcattel. Az Amnestyről ne is beszéljünk.

Mellesleg gondolkodjunk el, hogy mi lett volna ha ezek az emberek egy nyugati használatú kémhálózatot fedtek volna fel… Nem pénzt kaptak az amerikai kormánytól, hanem egy magánzárkát (lásd: Assange, Snowden).

Megmondom mi áll a háttérben. Az amcsiknak elegük lett abból, hogy a kormány állandóan belepiszkít az előszobába a Kínával való üzletelgetéssel. A ténylegesen anti-imperialista rezsimeket mostanában teljesen képtelenek megbuktatni, szóval addig is könnyebb célpontok után néztek. A Fidesz retorikai és ideológiai fegyverrepertoárja nem arra való, hogy egy ilyen támadást visszaverjen. Szeretnek sorosozni, de ugye nem a valódi Soros Györgyben gondolkoznak, hanem az amerikai imperializmustól és a pénzügyi tőke által dominált kései kapitalizmustól elvonatkoztatott Soros Györgyben, aki pont elég megfoghatatlan ahhoz, hogy közben nyugodtan gyarapítsák tovább a helyi oligarchák vagyonát és árúsítsák ki kilóra a magyar melóst a multiknak. A Fidesz ahhoz van szokva, hogy hoz egy nagyon gonosz és rosszindulatú törvényt amiről aztán az EU kijelenti hogy hát ez rettentően gonosz és rosszindulatú ami meg megadja Orbánnak a tizenmilliomodik esélyt hogy eljátssza az aradi vértanút.

 No.396748

>>393900
>bruttó 12 millió 700 ezer forintot ér
Akkor ezt is a proletárok veszik meg. ;v;

 No.396762

>>396733
>tröszt engem, tesó
hát amúgy ennyi

 No.397003

>>396733
A többi célpontot elnézve a magyar vonatkozásúak elég "járulékos kár" kategória. Bárki legyen is mögötte, meglepne ha pont a Fidesz miatt tette volna.

 No.397004

>>397003
Érintett országok listája, plz?

 No.397027

>>397004
Itt egy lista azokról akiket a Wikipédia elfogulatlan szerkesztői fontosnak találtak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_Project_(investigation)#Regions_and_targets

 No.397722

>>396733
Valószínűleg az amit >>397003 ír de az is lehet, hogy pont jól jött annak aki szivárogtatott, végső soron az érintett libsik nagyjából ugyanabban az érdekcsoportban játszanak mint pl Macron (ott is jővőre lesz választás). Az, hogy mi állhat a háttérben sose fog kiderülni lehet, hogy a kompromittálódott NSO maga szivárogatott minnél előbb kárelháritás céljából, lehet, hogy az éppen egymással harcoló amerikai monopolkapitalisták egyikének a keze van benne vagy csak egy mérges alkalmazott szivárogtatott a sajtónak akik már onnan úgy fonták a narratíva szálait ahogy akarták vagy ezek akármilyen keveréke vagy egyik se.

Politikai értelemben nyilván teljesen semmitmondó az egész, nem véletlen üti teljes erőből az Összefosás ezt a fémet amíg forró, addig sincs szó a saját politikailag szintén semmitmondó kampányukról. Azt, hogy az ilyen vörösvonalazós-lemondatós hisztizésnek mi lesz az eredménye politikai értelemben azt szerintem itt mindenki tudja kétharmad Előbb is tennék le a szakmát mint, hogy a dolgozókat megszólítsák vagy, hogy el gondolkodnának rajta, hogy mit is akarnak azok akik az Orbán ellen szavaznának, ezért inkább elvesztik a választást vagy ha nyernek alakítanak egy foskoaliciót ami az első héten összedől.

>Mellesleg gondolkodjunk el, hogy mi lett volna ha ezek az emberek egy nyugati használatú kémhálózatot fedtek volna fel… Nem pénzt kaptak az amerikai kormánytól, hanem egy magánzárkát (lásd: Assange, Snowden).


Ha magyar sajtón múlik minden bizonnyal meg sem tudjuk. Megnézheted hány hírt láttál arról a múlthéten, hogy az Assange vád összeomlott mert kiderült a koronatanújukról, hogy egy hazudós gyerekmolesztáló.

>Szeretnek sorosozni, de ugye nem a valódi Soros Györgyben gondolkoznak, hanem az amerikai imperializmustól és a pénzügyi tőke által dominált kései kapitalizmustól elvonatkoztatott Soros Györgyben, aki pont elég megfoghatatlan ahhoz, hogy közben nyugodtan gyarapítsák tovább a helyi oligarchák vagyonát és árúsítsák ki kilóra a magyar melóst a multiknak. A Fidesz ahhoz van szokva, hogy hoz egy nagyon gonosz és rosszindulatú törvényt amiről aztán az EU kijelenti hogy hát ez rettentően gonosz és rosszindulatú ami meg megadja Orbánnak a tizenmilliomodik esélyt hogy eljátssza az aradi vértanút.


Ez így van még azzal a kiegészítéssel, hogy az EU magjában lévő lib és konz politikusok megint verhetik otthon a harci dobokat a keletről jövő antidemokratikus mongol-cigány mosogató hordák ellen hátha sikerül elég szavazatot szerezni a tradicionális értelemben vett rasszista középosztályból. Másrészről kicsit hűlhet az EU antidemokratikusságáról és az Európa Parlament tökéletes hasznavehetetlenségéről szóló narratíva.

<WIN - WIN szituáció

hogy úgy mondjam.

 No.398019


 No.402824

https://munkaspart.hu/mi-ti-2/5969-gyurcsany-magyarorszagot-oli-meg
Szóval akkor igaz, hogy a Munkáspártot a Fidesz tartja életben?

 No.402836

It's true that communist symbols are banned in Hungary? What's the situation of leftist parties there?

 No.402892

>>402836
> It's true that communist symbols are banned in Hungary?
There was a complete ban on them, but the EU decided that it was unnecessarily restricting the freedom of expression and now you can use them as long as you are not using them to mock the victims of communism or something.

> What's the situation of leftist parties there?

They are dead.

 No.405694

Ez az ember egy kommunista, csak még nem tudja.
https://www.youtube.com/watch?v=4pxXfA_y3WM
tízezrek vannak ilyenekből az országban

kép nincs relációban – ő cselgáncsos olimpikonunk, Özbas Szofi, akit stipi-stopizok

 No.405702

>>402824
nem fogom elolvasni, de nyilvánvaló, hogy aki csurcsány ferdinándod kritizálja, azt a fidesz pénzeli, akárcsak aki a szarbánt kritizálja, aztat meg a Sórós

 No.405794

Órbán = kómúnízmús

bizonyíték? pegazus!
https://www.youtube.com/watch?v=-B8R-1zKk4Q

 No.414944

>>405702
> nem fogom elolvasni
Akkor mégis mi a fasznak próbálsz belepofázni, te gyökér? Kurva büszke lehetsz magadra hogy rájöttél az Orbán-Gyurcsány hamis dilemmára csak sajnos ennek kurvára semmi köze ehhez a kérdéshez.

 No.418097

File: 1627918243315.png (162.02 KB, 1041x419, 1.png)

Anon írt egy számháborúsat, gondoltam linkelem: >>411546

>Hungary

Sentenced to death by criminal courts and executed (1946–56)- 338
Sentenced to death by military courts and executed (1946–56)- 147
Sentenced to death and executed for part in ’56 Revolution (1956–61)- 228
died in the Hungarian uprising 1956 - 2652
died in camps/ prisons - 300

Azaz összesen 3665 gomenizmus áldozat. Ha jól látom mi vagyunk a lista legalján.

Képreláció innen: http://dialektika.hu/wp-content/uploads/2019/08/fekete_fuzet.pdf
>a rendszerváltás első 23 évében (1989-2012) fagyhalálban kétszer többen haltak meg mint a gomenizmus egész 40 éve alatt
és akkor ebben ugye nincsen benne mondjuk a kezelhető betegségekben meghaltak, ezeregy okú csövi halálok, vagy csak a legfrissebb Covid adatok (30.000 halál – v.ö. 1,5 milliárd lakosú kína 4.600 halottjával)…

 No.420657

>>402824
A Fidesz egy bizonyos szintig egy bizonyos mértékben képes akárkit támogatni, mert mégiscsak nem szeretnének kikerülni a kormányból. Pl. a Magyarország Élőbenbe meghívták a Szanyit amikor pártot alapított meg a
Mesterházyt is a kizárása után aki azóta tudtommal nem politizál, szóval azt se lehet mondani hogy a Fidesz szekerét tolja.

Tény az, hogy a jelenlegi magyar politikai rendszer nem egy normális nyugati liberális demokrácia. Persze nem DHIKTATÚRA, de pl. kifezetten hasonlít a japán 1955-ös rendszerre (vagy legalábbis ezt próbálta kiépíteni). A lényege az, hogy egy adott párt egy többségi választasi rendszerben ahol a vidéknek a lakosság-arányosan túlhatalma van képes kiépíteni egy rohadtul korrupt és nepotista politikai gépezetet ami egyedüliként tud állami pénzeket szolgáltatni az egyéni tőkéseknek. Az amúgy gazdaságilag haldokló és így teljesen a központi költségvetésre utalt vidéki választókerületek csakis erre a politikai gépezetre számíthatnak ha akármiféle beruházásokat és munkalehetőségeket szeretnének látni.

Persze ehhez kell még egy teljesen megosztott ellenzék és az az egy párt ami semmilyen körülmények között se akar koalícióra lépni a többi ellenzéki párttal (Japán Kommunista Párt/Jobbik).

A Jobbik már nem tölti be ezt a szerepet, ezért a Fidesznek más ilyen jellegű pártra van szűksége.

Kérdés az, hogy ha a Munkáspártot vagy az ISZOM-ot tényleg a Vitya pénzeli, akkor ennek mégis mi a fészkes faszomért kéne egy kommunistát érdekelnie? Tudjuk, hogy a magyar politika majdnem egésze teljesen burzsoá és ugyanannyira szar a munkásoknak attól függetlenül hogy most a libsi vagy konzi fele van hatalmon és azt is tudjuk hogy ez az ellentét örli fel az osztálypolitikát és tereli el a figyelmet a magyar emberek nagy részét ténylegesen érintő problémákról.

Az, hogy ez a két párt kiállt pár nagyon egyszerű szocdem reform mellett még mindig ezerszer jobb mint a Szikra-féle liberális sovinizmus baloldali sajátosságokkal, mert az előbbi legalább osztálypolitika és nem a náciknál alig osztályöntudatosabb KÍNA ELVESZI A LAKHATÁST!!! nyavalygás

 No.420678

>>420657
Osztálypolitika hogy a FIDESZ székházból szóltak hogy most azon kéne toporzékolni hogy a Gyurcsány a Facebookon csúnyát írt az Orbánról? OK.

 No.420922

>>420678
Thürmer Gyula: Kéne a 250.000-es minimálbér, mi?
magyar munkásosztály: Persze!
Thürmer Gyula: Itt írd alá.
magyar munkásosztály: De várjunk… te azt mondtad hogy gyúcsány rósz…. NEEEEEEEE HOGY TEHETTED KAPD BE ROHADT GECI JÓ LESZ A KÉTSZÁZ IS

Ezzel szemben a Szikra (amiről ténylegesen tudjuk hogy pénzelte Karigeri) mi mellett kampányol? Egy kínai egyetem építésének leállítása mellett. Ezzel nem csak az baj, hogy nem mutat rá a lakhatási válság mögötti valódi okra (pénzügyi tőke) és nem is oldja meg, de még tőkétől való kézzelfogható engedményekhez se vezet, valódi ok megnevezése helyett még hamis tudatot is termel és mindennek tetejébe hiába rendelkezik valamiféle "baloldali" tartalommal, azt elkerülhetetlenül elnyeli a liberális kulturális hegemónia, hiszen kínázás-micimackózás az ő pályájuk.

A Munkáspárt által Orbán felé nyílvánított "critical support" gáz, de még mindig igaz hogy így is nagyobb a függetlensége a teljes hivatalos burzsoá politikától/nagyobb a mozgástere azon belül (kinek hogy tetszik). Bizonyíték: az előbb felvázolt tények.

 No.421485

Lyámborék először találkoztak utcai skizóval kampányuk során: https://merce.hu/2021/07/31/naci-karlenditessel-es-rasszista-megjegyzesekkel-mentek-neki-jambor-andrasnak-es-camara-bereczki-ferencnek/

Le is szarnám, de a reakció felbasz:
>ezeket maj kitíccsuk

 No.421499

>>420922
IA Munkáspárt által Orbán felé nyílvánított "critical support" gáz, de még mindig igaz hogy így is nagyobb a függetlensége a teljes hivatalos burzsoá politikától/nagyobb a mozgástere azon belül (kinek hogy tetszik).
A vicc az, elftársak, hogy a fidesz nemzeti (korrupt, nepotista, geci) burzsoáziát épít, míg a DK/MSZP/MOMENTÚM/P(M) komprádor burzsoá, vagy egyenesen"irányíccson Brüccel" párti. És nyilván nem fogom azt állítani, hogy a Fidesznek ne lenne komprádor jellege (hiszen akarják az EU tagságot) IS, de könyörgöm, ez még mindig inkább nemzeti (fél-szuverén) kormányzás szemben az említettek víziójával.

Mellesleg ezek geci jó posztok, és örülhetek, h hátradőlhetek: >>420922 >>420657

 No.421508

>>421499
>I
Ez egy zöldnyíl akart lenni mobilon

 No.422243

>>420922
> így is nagyobb a függetlensége
Ez láthatóan nem igaz. A rabszolgatörvény ellen se mertek lépni mert akkor elapadt volna a pénzforrás. Csicskapárt.

> d-de szikra!!!

Kit érdekel?

 No.422606

>>422243
>Ez láthatóan nem igaz. A rabszolgatörvény ellen se mertek lépni mert akkor elapadt volna a pénzforrás. Csicskapárt.

Igen sokkal jobb amikor a liberálisok meg a faszházy kihasználja, hogy korrupcióról meg sajtószabadságról hadoválhat a színpadon továbbá a kisköcsög momentumosok kiélhetik a pepsi reklám fantáziájukat egy szakszervezeti tüntetésen. Baloldali politika akkor lesz amikor leválik a mozgalom az imperialista csöcsről és a munkások legitimálják nem pedig akkor amikor megbukik Orbán, a liberálisokkal egy frontban egyik sosem fog egyik se megtörténni. Fogyaték.

> d-de szikra!!!

>Kit érdekel?

Nem nekem írtad de engem például kurvára érdekel mert hányingert kapok anglo-liberalizmust imádó cambridgeben végzett szikrás-mércés front mém szintű kommunizmus értelmezéseitől. Az, hogy osztályidegen árulók egy dolog ami rosszabb az intellektuális restség, az opportunizmus és az áttetsző revizionizmusok ami addig hitelteleníti a mozgalmat amíg ellenállóként próbálnak LARPolni és ugyanezek vezetnek az öncélú orbánozáshoz, gyurcsányozáshoz meg a többi gúnnyal mérgezett spirituális szennyhez ami elriasztja azokat akiket elvileg képviselni akarnak. Thürmernek igaza van ebben, pedig nem éppen egy Bukharin de sokkal előrébb lát náluk. Drukkolok amúgy a választáson a szikrásoknak, mert remélem megkapják a 30 ezüstpénzüket képviselői székek meg valaglapitó NGOs állások formájában aztán elfelejtik ezt az egész kommunizmus témát, úgy ahogy a liberális gazdáik kérik.chinaChina

 No.422736

>>422606
aki kiejti az engéó szót az orbán bérec

 No.425651

Egy magyar fiatalnak ma milyen lehetősége van, milyen baloldali (kommuista/szocialista) csoportba, pártba, gittegyletbe, olvasórkörbe van értelme belépnie aminek van értelme is, és nem csak epikus szocdemkedés vagy libsi idpolozás? Komolyan kérdezem.

 No.426947

>>425651
Lépj le külföldre amíg még lehet.

 No.427008

>>425651
Jelenleg nincs. Adj neki 1-2 évet, lesz.

>>426947
Mert külföldön aztán kurvajó a helyzet ilyen téren.

 No.427251

>>426947
Külföldön is csak annyival jobb hogy van kommunista gittegylet, de kommunista vagy legalábbis nem töketlen munkásmozgalom/párt ott sincsen.

 No.427276

>>426947
Idehaza nagyobb a forradalmi potenciál mint nyugaton.

Change my mind.

 No.427291

File: 1628277394557.png (320.91 KB, 1094x665, u.png)


 No.427342

>>427291
nagyszerű antiszemita kutyasíp, gratula

 No.427781

File: 1628290901640.jpeg (7.43 KB, 225x225, letöltés (1).jpeg)

Kicsit OFF, de azért hasznos. Van egy haverom, aki most kezdett el angolul tanulni, de mindeközben géjmer. A következő listát írtam neki. Ha szeretnél ráerősíteni a nyelvtudásodra, vagy van ismid, aki rászorul, javaslom…
————-

MIELŐTT BÁRMELYIK LÉPÉST VALÓBAN MEGTENNÉD OLVASD ÁT AZ EGÉSZ LEVELET, PLEASE

Mutattam mobilomon, hogy vannak úgynevezett "Point and Click" ("mutass rá és kattints") játékok, melyek sokban tudják segíteni az angol nyelvtanulást. Miért? Mert egyszerre ötvözik a kontextust (hol vagyok, mit csinálok, mivel vagyok interakcióban?), az angol nyelvű felirattal (olvasás), és az angol kiejtéssel (hallás/szövegértés).

Így tudsz hozzájutni ezekhez.

1) SCUMMVM telepítése:
Androidon: bemész a Google App Store-ba és rákeresel a "SCUMMVM-re"…
Linuxon: beírod terminálba, hogy apt-get install scummvm vagy bemész a telepítőkezelőbe és rákeresel
Windowson: letöltöd a megfelelő Windows verziót itt https://www.scummvm.org/downloads/

(Eddig eljutottál ahhoz a fázishoz, hogy leszedd és föltelepítsd azt a szoftvert, mely képes lesz emulálni azt a környezetet, melyben ezek a játékok futtathatóak lesznek.)

2) Játékok beszerzéséhez kell egy szoftver
(Opcionális, ha már tudsz torrentezni…)
Melyet "torrent kliensnek" hívnak.
Androidon: említett Store-ban keress rá "torrent"
Linuxon: alapból megvan
Windowson: uTorrent (vagy amit akarsz) [szerezd be]

3) A játékok letöltése:
3.1) Ha van szabadon 51 gigád, akkor csak klikk ide:
A torrent link. https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/scummvm-games-collection-complete_archive.torrent

Erre rákattintva, illetve ha teljesítetted a 2)-pontot (vagy már eleve van torrent kliensed), akkor fel fogja ajánlani az oprendszered, hogy nyissa meg a telepített torrent szoftverrel.

Lásd 4)-pontot, ha ezt választod. Ellenkező esetben, azaz ha nincs 51 giga szabad helyed:
3.2) egyesével fogom megadni a 4.1)-es pontban az általam javasolt játékokat, hogy ne kelljen 51 gigával szaroznod

4) Nade melyik játékokat tőccsem le?
Ugye most megnyitottál egy torrentet, mely az ÖSSZES emulátor által támogatott szoftvert szeretné leszedni. Ki kéne választani, hogy ezek közül valójában melyik is érdekel téged. A torrent alkalmazásodon belül válaszd ki ezt a torrentet, jobb klikk -> részletek (vagy hasonló) és klikkold ki az összeset. Ezzel kiadtad azt az utasítást, hogy nem akarod egyiket sem letölteni. Most, hogy ezzel meg vagyunk, egyesével bejelölheted [bepipálhatod] azokat a játékokat [azon letöltendő fájlokat], melyek segíthetnek a nyelvtanulásban.

4.1) Javasolt játékok:
Ugye leszedheted az összeset (41 giga) egyszerre, s kijelölheted az általam javasoltakat ezek közül, vagy egyesével is leszedheted őket. A köv. lista egyesével listázza az angol tanulás szempontjából hasznos játékokat ill. a csak rájuk mutató torrenteket VAGY a direkt linket.

Megjegyzés: osztályozom őket élvezhetőség szerint 1-5 ig terjedő skálán, zárójelben jelzem a műfajukat:

1. (5/5) The Curse of Monkey Island (humor, kalózos kaland) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/The%20Curse%20of%20Monkey%20Island%20%28CD%20-%20Windows%29.7z
2. (5/5) The Dig (sci-fi, kaland) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/The%20Dig%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
3. (5/5) Full Throttle (sci-fi, ízi rájder, öcsém) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Full%20Throttle%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
4. (4/5) Broken Sword (nyomozós, misztikus) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Broken%20Sword%20-%20The%20Shadow%20of%20the%20Templars%20%28CD%20-%20Windows%29.7z
5. (4/5) Broken Sword II (nyomozós, misztikus) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Broken%20Sword%20II%20-%20The%20Smoking%20Mirror%20%28CD%20-%20Windows%29.7z
6. (3/5) I Have no Mouth and I Must Scream (Horror, scifi) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/I%20Have%20No%20Mouth%20and%20I%20Must%20Scream%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
7. (3/5) Beneath A Steel Sky (scifi) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Beneath%20a%20Steel%20Sky%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
8. (2/5) Sam and Max - Hit the Road (nonszensz) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Sam%20%26%20Max%20Hit%20the%20Road%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
8. (2/5) Simon the Sorcerer I (gyerek kaland) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Simon%20the%20Sorcerer%20%28CD%20-%20Windows%29.7z
9. (2/5) Simon the Sorcerer II (gyerek kaland) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Simon%20the%20Sorcerer%20II%20-%20The%20Lion%2C%20the%20Wizard%20and%20the%20Wardrobe%20%28CD%20-%20Windows%29.7z
10. (2/5) Leisure Suit Larry 6 (szexes/randizós) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Leisure%20Suit%20Larry%206%20-%20Shape%20Up%20or%20Slip%20Out%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
11. (1/5) Discworld (nonszensz, nehéz) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Discworld%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
12. (1/5) Discworld II (nonszensz, nehéz) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Discworld%20II%20-%20Missing%20Presumed%20%28CD%20-%20DOS%29.7z
13. (1/5) Leisure Suit Larry 7 (szexes/randizós) https://archive.org/download/scummvm-games-collection-complete/Leisure%20Suit%20Larry%207%20-%20Love%20for%20Sail%20%28CD%20-%20DOS%29.7z

Ez a listám. Nyilván, ha az ötmillió gigás egész torrentet szeded le, egyesével kipróbálhatod őket.

5. A játékok "kitömörítése"
A letöltött játékok kiterjesztése .7z, mely gyakorlatilag ugyanaz, mintha .zip vagy .rar – tehát tömörített fájl – lenne.
Hogy meg tudd őket nyitni,
Androidon: Google App Store-ban keress rá "7zip" vagy "7z"-re és telepíts egy progit.
Linuxon: sudo apt install p7zip-full p7zip-rar
Windowson: tőcsd le innen https://www.7-zip.org/download.html

Innentől kezdve ugyanúgy mint bármely tömörített fájlt, csak pakold ki egy könyvtárba.
JAVASLAT: mivel többet is fogsz futtatni, javasolt ezeket a játékokat egy helyre pakolni, pl.:
Androidon: /SCUMMVM/
Linuxon: /home/[felhasználónév]/SCUMMVM/
Windowson: C:\\SCUMMVM

6. Játék indítása
Letöltöttél egy (vagy az összes) játékot. Kicsomagoltad azt a fentebb javasolt mappába.

6.1) Indítsd el a SCUMMVM-et
Androidon: az asztalodon lévő applikációs listából
Linuxon: az asztalról, vagy az start menüs Játékok -> Scummvm alól, vagy terminálból, beírva, hogy scummvm
Windowson: asztalról, start menüből

6.2) Játék hozzáadása (add game)
Itt meg kell adnod azt a könyvtárat, ahova kicsomagoltad az adott játékot. A szoftver automatikusan fel fogja ismerni, hogy melyik játékról van szó és hozzáadja a listához. Ha kijelölöd a játékot és rámész a beállításokra (options). Az "audio" fül alatt válaszd ki, hogy egyszerre legyen hang és felirat (both/mind). OKÉ.

Játék indítása.

ennyike.

u.i.
még annyi, hogy a játék menübe általában az F5 gomb lenyomásával tudsz belemenni.

Android persze más, hiszen nincs egér. Itt a következő játszik: van egy külön képernyőn jelzett "gomb" az emulált billenytyűhöz való hozzáféréshez, itt meg tudod találni az F5-öt… Androidon ugye nincs jobb és bal klikk, csak "klikk" (tapintás) van, ezért a sima (bal) klikk = egyszeri tapi. A "jobb klikk" = egyszeri tapi nyomva tartva + még egy tapi máshol.

Míg letöltesz, élvezd ezeket a kurvajó játék zenéket: https://www.youtube.com/watch?v=6wPWFWUsPBw
https://www.youtube.com/watch?v=_StDcCdtIiE

 No.427783

>>427342
A "gyökerek nélküli kozmopolita" vád SOHASEM volt antiszemita. Olvastál erről, vagy csak vöröslib mémeket akarsz itt nekem visszaköpni reflexből?

hülye lipsi

 No.427789

>>427783
>>427342
pdf reláció

csak tessék rákeresni a "cosmopol" kifejezésre, és láss csodát, maga Gramsci is fikázta a kozmopolitákat. Nyilván ő is egy kibaszott Hitler volt.

 No.427856

az megvan, hogy a náci sztálin leverte 1956-ot?

mert hogy így történt

 No.427947

File: 1628297823887.jpg (38.45 KB, 600x337, 022.jpg)

szerintem aki nem hagyja el ezt az országot azonnal az egy kibaszott joppikos náci, rosszabb, egy kibaszott sztálincs. ez a corcág kimondottan problematikus és innen azonnal menekülni kell.

 No.428775

Üdv, elvtárs? Gyors összefoglaló kéne erről. Mi történt?

 No.428981

>>428775
Orbán interjút adott Tucker Carlson-nak ahol az egész világgal megismertette a tévképzeteit. Ugyanaz amit péntek reggelente a Kossuth Rádióban szokott tolni csak most a nemzetközi nagyközönség előtt.

 No.431349


 No.432542


 No.433181

Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy 🍉

 No.434400

File: 1628532513440.webm (5.13 MB, 1280x720, marci_hülye.webm)

hát én ezen beszartam

 No.435038

>>432542
az árgus occsó, több nem kell

 No.444156

Bump

 No.444365

>>1
HUNGARY NUMBER ONE

 No.444373

File: 1628924698179-0.png (179.89 KB, 474x735, ClipboardImage.png)

File: 1628924698179-1.png (1.05 KB, 92x26, ClipboardImage.png)

>>444365
The god of GETs has spoken.

Unfortunately there's a Nationalist 'Right-Wing' majority there at the moment, but Hungary actually has socialist parties in their assembly. That's more based than my general.

 No.444387

>>444373
We don't actually have socialist parties in the parliament, we only have one which calls itself the Hungarian Socialist Party (MSZP), but it's just a standard liberal/socdem party, there is nothing socialist about them. Most of them couldn't even learn the lyrics of the Internationale lmao. (In video related you can actually hear someone say "szopás" or "for fuck's sake" at 0:23.)

 No.457593

>>444387
> Sajnos az a baj, hogy ha nyernek, mindenki azu út szélén rohad majd, aki nem tud külföldre szökni előlük, és nem csak azok, akik rájuk szavaztak. Ez az egyik baj a demokráciával jelenleg, hogy nem idiótabiztos.
< 8 years ago
bruh

 No.458817

>>457593
Annyira imádom amikor a kormánymédia képes egy mondatban szapulni Gyurcsányt azért mert hitelt vett fel és azért is mert megszorított, majd vállonveregeti saját magát vagy azért mert fiskális szigort alkalmazott (azaz megszorított) vagy azért mert adót csökkentett (tehát az MSZP-s jóléti intézkedésekhez hasonlóan növelte az államháztartási hiányt).

>>434400
Nagy vöröspirula következik: mára az antiszemitizmus teljesen kihalt és aki képes az antiszemitizmustól rettegni, az egy hülye.

 No.458853

>>444387
A legviccesebb az, hogy az egyik legkevésbé retardáltabb kommentet maga Molnár F. Árpád írta a videó alá.

 No.458907

File: 1629735812038-1.mp4 (1011.75 KB, 640x480, oh no no no.mp4)

Örülök, hogy kis hazánkban is végre vannak ilyen legendás történészek™, akik csak megbízható forrásokból dolgoznak. Az külön szomorú, hogy 2 nap alatt 42000 ember látta ezt a remekművet.

 No.458913

File: 1629735908993.jpg (35.35 KB, 626x406, duo.jpg)


 No.462143

bümp

 No.462649

>>462143
hiába prumpolod, már elköltöztünk ide
https://leftychan.org/leftypol/res/1.html

 No.462971

>>462649
Nem vettem észre.

 No.463660

>>462143
páncübámpü

 No.472576

File: 1630533734697.png (180.08 KB, 476x616, very sad.png)

marciból dajkamadarat csináltak (azaz megkakukkolták) az ellenzéki politikusok és média :(

 No.472579

Hungarians want to turn the middle east into a nuclear parking lot and send all Arabs in Europe to death camps right?

 No.472581

>>472579
We don't want you here. Go back to your home country.

 No.472604

>>472581
But I'm a refugee in Germany not Hungary, will the based decucked redpilled anti-woke Hungarian crusader white nationalists hunt me down here?

 No.472632

>>472581
Plz answer oh based White Christian Crusader Decucked Redpilled White Nationalist EVROPEAN Hungarian

 No.472675

>>472604
Do you want me to give you a serious answer? Anyone talking about people immigrating to Hungary is a retard and totally disconnected from the conditions Hungarians face on a daily basis. This sadly includes 95% of Hungarian politicians. Hungary is a country ravaged by the EU which is just a vehicle for German imperialism. Obviously no immigrants want to come here, why would they? Wages are low and that's the only thing that matters for them in the long run. Actually the opposite is true. Hungary is a country with a declining population and people are emigrating from Hungary to Western Europe.

Orbán isn't really anti-EU. He is just good at throwing tantrums to distract people from the fact he still cucks for foreign capital.

 No.472697

>>472675
But I didn't even talk about immigrating to Hungary at all, it was only the other based, redpilled, decucked savior of White Christian EVROPA HungARYAN who told me they don't want me there and to gtfb to my shithole country, but I'm living in Germany not Hungary

 No.472715

Be honest with me /voros/ bros, would things be better with him in charge again?

 No.472765

File: 1630537679564-0.png (220.7 KB, 1300x655, map of continents.png)

File: 1630537679564-1.png (494.23 KB, 1237x695, truth.png)

>>472697
Okay let's get things straight

>it was only the other

That was also me

>based

Yes that's me

>redpilled

Yep

>decucked

Obviously

>White

No we are the inheritors of a 100% pure Hunnic-Turkic-Scythian bloodline.

>Christian

Incorrect. True Magyars only believe in the Életfa (life tree).

>EVROPA

Incorrect. Have you ever taken a look at a map?

>Hung

Well… true.

>ARYAN

Correct. We are proud Scythians. Schythians were Iranic, or ARYAN in other words.

 No.475772

>>472715
Yes, even as a corpse.

>>472765
nyugi van tesó

 No.475802

>>475772
bocs de nem bírtam

 No.484517

KÁDÁR TERV
KÁDÁR TERV
KÁDÁR TERV
KÁDÁR TERV
KÁDÁR TERV
KÁDÁR TERV

 No.487582

File: 1631352239729.jpg (62.99 KB, 640x480, sddefault.jpg)

Igen, szoktam elméletet olvasni, honnan tudtad?

 No.488416

>>487582
Pedig én tisztán emlékszem arra passzusra a Történelem és Osztálytudatból, ahol Lukács György kijelenti hogy orbán rósz összefogás 2022 több európa kevesebb fidesz imádlak karigeri amúgy a liberalizmus nem is olyan rossz

 No.488429

amúgy egyre inkább azt érzem hogy karigeri a modernkori horthy
>2010-ben fidesz elcsatolja a parlamenti helyek kétharmadát
>ez elfogadhatatlan és magyarország elsőszámú problémája
>németország majd megoldja nekünk ezt a problémát, cserébe viszont ki kell szolgálni a birodalmi ambícióit (akkor ez a lebensraumot jelentette, ma a keleti bővítés utáni EU-t)
>lehet hogy közben pár zsidót/kínait fel kell pakolni a vagonokra, de ez egy kis ár

 No.488465

>>488429
Ja és gondolom az LMP-s múltja meg megfeleltethető a fehér terrornak amit Horthy a román csapatok mögött kullogva levezényelt? Ez ilyen Trump az új Hitler jellegű elmebaj.

 No.488471

>>488465
Azért van benne igazság

 No.489038

Redvás kurva vöröslibsi szervertulalyok miatt így kell írnom:
[redacted spam]
ennyi

 No.489508

>>489038
dühöngj

 No.489609

File: 1631440081853.png (174.08 KB, 1050x1025, igazság.png)


 No.497194

Tegnap volt a Jámbor a Partizános előválasztási vitán, valaki megnézte, mondott bármi vicceset? Nekem nincs felesleges másfél órám rá.

 No.497467

>>497194
Amúgy ténylegesen mi a fenét csinál ez a Jámbor? Tényleg csak abból állna ez az ember meg a teljes Szikra hogy "szavazz Karácsonyra"?

 No.498650

>>497467
Hát az előválasztásos bohóckodásnak a tétje az, hogy ki indul az összefogás színeiben az adott körzetben. Úgyhogy gondolom azért indult rajta, mert képviselő szeretne lenni.

 No.499184

File: 1631956586852.webm (573.06 KB, 1920x1080, berrabszolga.webm)

Szent alapozott!

 No.499325

>>498650
1 hely a parlamentben semmit sem ér, hacsak nem az adott képviselő propaganda célokra használja azt. Kétlem hogy ő el tudná látni ezt a feladatot ha tovább nyalizik a libsiknek.

 No.499331

Hol lehet az interneten régi (a szocializmus alatt készült) filmeket nézni/letölteni?

 No.499444

Paprika is the most communist spice, because it's red.

 No.499461

>>499444 (checked)
You would think that, but there's an insult that
> Kevés vagy mint vöröshagymában az proletáröntudat.
I suppose it applies to red pepper too.

 No.502485

Les Murray has something to say to the anglos.

 No.502488


 No.504660

>>502488
kösz amúgy amit kerestem azt megtaláltam videán

 No.506450

File: 1632329665661.jpg (124.75 KB, 800x418, kunhalmi.jpg)

Azt hiszem szerelmes lettem 😍

 No.506637

>>506450
Talán arra vágysz hogy """véletlenül""" a karjaidba rohanjon?

 No.506645

File: 1632337540382.png (30.81 KB, 155x249, 1.png)


 No.511989


 No.512115

>>511989
> NINCSEN PÁRJA DE VAN BABÁJA
Sziasztok szeretnék huszárnak jelentkezni??

 No.512132

>>512115
Lehet hogy a Kommün csak azért jött létre mert a proletár női társaságra éhezett.

 No.512720

So comrades, fill me in, what's happening in Europe's shithole?

 No.512778

>>512720
idk this is not the Romania thread

 No.512781

>>512720
There will be elections next April, and the opposition realized that it is mathematically impossible to get rid of Orbán unless they form an alliance. Now they are holding a "pre-election" where opposition voters can vote for who to have on their joint list. It keeps people entertained.

 No.515203

Ti is imádjátok amikor egy dollárszámilliókkal rendelkező NGO egy minden bizonnyal jó pár millió forintos hirdetést rak ki azzal a felszólítással hogy lázadj?

De amúgy minden elismerésem a Greenpeacenek, tényleg egy új szintre emelték a "tüntikézős" politikai műfajt. Mindenki tudja hogy a séta-VIKTÁTOR-séta-séta-ORBÁN TAKARODJ-séta-beszéd körforgás kurvára unalmas, szóval most már nem is kell kimenned részt venni a színjátékban ami arról szól úgy teszünk mint ha lenne akármi tétje a négyévenkénti választásoknak. Jön majd valami NGO, letol egy performanszot oszt cső, nehogy fáradozni kelljen.

 No.515783

>>515203
Greenpeace mindig is performanszokat csinált, ebben semmi új nincs, és a célja is csak annyi hogy bekerüljenek a hírekbe. Az ilyen "lázadj" dolgokról pedig ajánlom emez videót.

 No.515897

>>515783
Ja de tudtommal az előbbiek inkább tiszta performanszok voltak, a mostaniban viszont voltak tipikus tünti elemek. Sétálás A-ból B-be, beszéd valami színpadon, elenzéki politikusok is kint vannak hogy tudd kire kell szavazni az orbáni diktatúra megdöntéséért, stb.

 No.516349

>>515897
Azt hittem a vadászati kiállításra gondolsz, ha jól tudom a "klímasztrájkot" nem a Greenpeace szervezi, ők csak megjelennek rajta, ahogy az ellenzéki politikus is. De én nem voltam jelen meg nem is néztem végig a felvételt róla, úgyhogy inkább nem nyilatkozom.

 No.522020

File: 1632983266450.jpg (340.28 KB, 1200x1000, template_bp6-copy.jpg)


 No.522114

>>522020
Kérdés hogy ki fene rukkol elő egy ilyen ( jamborandras.hu ) programmal csakis azért, hogy aztán megpályázzon egy (1) képviselői helyet.

 No.522784

File: 1633030923927.jpg (203.49 KB, 1200x1000, template_bp17.jpg)


 No.523359

>>522114
>jamborandras.hu ) program
Most nézem csak, hogy van program.

https://www.jamborandras.hu/program
<Új szabadságra van szükség, amelyben a hatalom nem az oligarcháké, a politika pedig nem az elitekről szól.
Értsd: nem kell felszámolni az oligarchiát meg az elitet, hanem jól a körmükre kell csapni, és meg kell nekik magyarázni, hogy most rólunk van szó.

<[…szocdem talking points…]

<hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk, először le kell győznünk Orbán Viktor rendszerét
Bernie Sanders: de hogy legyen egészségügy, először le kell győznünk a fasiszta Trumpot, szóval le kell szavazni Bidenre

<többkulcsos jövedelemadó-rendszert vezetünk be

Marad a burzsoázia, csak egy kicsit megadóztatjuk őket.

<közösségi tulajdon

<közösségi tulajdon
<közösségi tulajdon
<dolgozói tulajdonlás
174 év telt el "A filozófia nyomorúsága" megjelenése óta:
>Mindent egybevetve, Proudhon úr nem ment tovább a kispolgár eszményénél. És ennek az eszménynek a megvalósítására semmi jobbat nem tud kigondolni, mint azt, hogy visszavezet minket a középkor kézműves legényéhez, vagy legfeljebb kézműves mesteréhez.

<Fel kell számolnunk az offshore-világot!

Ezt szó szerint nem tudod megcsinálni anélkül, hogy a felső 10ezret nem csekázod szét. Üres szlogenek, mint mindig.

<Ingyenes lakhatást biztosítunk a közszolgáltatásokban dolgozó pályakezdőknek!

Miért csak nekik? Meg hogy? Építetek több tízezer új lakást, ahelyett hogy a főbérlők rendszerét számolnátok fel?

<Egy baloldali, zöld program

Rohadt érdekes, hogy ezek az emberek megrekedtek 2010 LMP szinten. Ugyan ilyen szarokkal kampányoltak. 11 év telt el, és ezek még mindig nem tanultak semmit sem.

<elengedhetetlen a Fidesz által előállított mesterséges nagybirtok-struktúra fokozatos felszámolása

<fokozatos
Kibaszott gerinctelen nyámnyila szocdemek.

sok sikert a választásokhoz a progresszív ellenzéknek

 No.523459

>26 ips
aww u guys like each other

 No.523651

>>523359
Ő amúgy régen pont az LMP-nek dolgozott, nem?

 No.523723

>>523651
>2009-től az LMP aktivistája, 2011-től fizetett munkatársa.
12 éve megállt az idő Jámbor András fejében

 No.523840

File: 1633083286060-0.png (72.12 KB, 862x760, dk.png)


 No.523849

Gas price in Europe sets historic high of $115 per megawatt-hour
https://www.rt.com/business/536310-gas-new-record-europe/

Kiev fuming as Russia begins pumping natural gas to Hungary bypassing Ukraine
https://www.rt.com/business/536309-russia-gas-hungary-ukraine/

Anon is várja már a telet? Kurva magas lesz a gázszámla, de legalább Ukrajna minket fog felelősnek tartani azért, mert százasával fognak ukránok megfagyni, mert nem tudják többé csapolni a gázvezetékünket.

 No.524413

>>523849
Majd a Putyin letelefonál a Viktornak hogy jelentse be a negyedik hullámot és zavarjon mindenkit haza dolgozni hogy egész nap fűteni kelljen!!

 No.524629


 No.524677

File: 1633110841360.png (161.84 KB, 1224x774, 1.png)

>>524629
>fagyjunk-e meg télen?
IGEN!!! BÁZISOLT ANARPISTA!!
DÖGÖLJENEK MEG A MAGYAROK, HAJRÁ!

 No.524773

>>524677
Egyébként ez a Andreas Malm akiről szó van marxistának tartja magát és erős államról álmodozik, úgyhogy kénytelen leszel komolyan venni.

 No.525566

>>524773
Nem tudtam, hogy ez az Andreas Malm felvetette volna, hogy robbantsuk fel a magyar olajvezetékeket.

 No.526041

>>524773
>>524629
nyilván nem fogod – te utolsó féreg – valódi válasszal illetni ezeket
>>524677
>>525566

 No.526076

szerintem robbancsuk fel a paksi atomerőművet

lol

de Te nem kritizálhatsz, mert most adok erre egy marxista forrást: Marx

 No.526242

>>524773
>>524629

>Menjünk terrorizálni csak lehet picit kések beveszem a frontit az általános szorongásomra meg elküldöm a beadandóm.


Ha burger lennék azt mondanám, hogy világít a cikk de a tekes femboyok szintjét ismerve valószinűleg komolyan gondolta az író.

>Egyébként ez a Andreas Malm akiről szó van marxistának tartja magát és erős államról álmodozik, úgyhogy kénytelen leszel komolyan venni


XDDDDDDDDDD ERŐS ÁLLAM = KOMMUNISTA
látszik, hogy micsoda megalapozott tudás van a fejedben, arról, hogy mit jelent az erős állam kommunista kontextusban te SZÓJAFEJŰ

 No.526294

>>526242
>látszik, hogy micsoda megalapozott tudás van a fejedben
nem ő, de a kurva annyát az illetőnek

több: kerüljön gulágra, hogy baszná meg

 No.526391

Vedd be a gyógyszered.

 No.526412

>>526242
>Ha burger lennék azt mondanám, hogy világít a cikk de a tekes femboyok szintjét ismerve valószinűleg komolyan gondolta az író.
https://yewtu.be/watch?v=jh4CEFZvdCs
Ez még gázabb annak tekintetében hogy nemrég tartóztatták le a "Vörös Hadsereg Frakció Csak Nem Vörös Hanem Barna" csoportosulást mert feolvastak egy halállistát youtubeon és mert az egyetlen legitim magyar kormánynak képzelik magukat (itt ugye azokról a bolondokról van szó akik szerint még mindig kommunista elnyomás alatt élünk mert a mai magyar jogrend csak az 1949-es alkotmány óta megszakítatlan).

Egy olyan eset is volt nyáron amikor letartóztattak valami random hülyét pusztán azért mert instagrammon (lol) dzsihádistaként larpolt.

 No.526437

>>526391
>le reddit válasz
képes vagy amúgy úgy általánosságban is beszélni?

 No.526442


 No.526489

>>526442
Már a youtubeot is a zsidók irányítják

Amúgy a viccet félretéve így elvileg nem lesz elraktározva vmilyen amerikai szerveren hogy az én IP-címemről eddig milyen videókat néztek meg. Ja és persze nincsenek hirdetések.

https://github.com/iv-org/invidious
https://redirect.invidious.io/

 No.526508


 No.526547

File: 1633189814648.webm (473.18 KB, 430x522, kill.webm)

>>526508
Ez az ember osztálytudatosabb mint tízezer libsi együttvéve. Nyilván, az osztálytudatossága a picsába el van torzítva (csidók, illuminati, stb.), de legalább van neki – szemben a fővárosi libsi kreténnel.

Nyilván https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism_is_the_socialism_of_fools nem mondom, hogy támogassuk, mert csak, de valakinek ki kell mondania, hogy azért is.

 No.526672

File: 1633193980797.png (206.81 KB, 355x472, Caves of Qud.desktop.png)

>>526508
kedvenc részem

 No.526874

File: 1633200815816.webm (618.78 KB, 594x528, szepoles.webm)

beszarás

 No.526884

>>526508
én ebből a videóból többet tanultam rólunk, mint bármikor

 No.539615

Valaki elmagyarázná nekem hogyan lett ez az alak hirtelen ilyen ünnepelt hős az "ellenzékben" amikor egy az egyben Orbán csak neki Thatcher helyett Reagan a példaképe? Nem úgy volt hogy az egyetlen közös pont az anti-Orbanizmus erre most találtak maguknak egy saját Orbánt?

 No.539649


 No.539652

>>539615
Az egészben az a hilárius, hogy Márky Zaj még megjelenésében, hanglejtésében, modorában, szóhasználatában is Órbánra hajaz, nem beszélve értékrendszeréről (nevelő gyerekverés, vallás, shatöbbi).

 No.539664

>>539652
De hát nem érted hogy a Fidesz KORRUPT, tehát a ROSSZ nemzeti tőkét képviseli, Márki-Zay pedig NEM KORRUPT, tehát a JÓ nemzeti tőkét képviseli.

 No.539965

>>539615
Az ellenzéknek nincs nagyon más választása rajta kívül. Nálunk a 2000-es évekre egy olyan politikai felállás alakult ki, ahol a ún. baloldal nagyrészt csak esztétikailag, de továbbviszi a szocializmus örökségét és mindeközben akármiféle fenntartás nélkül vezet be megszorításokat és privatizál. Ezt 2010 után már nem tudták fenntartani, ezért végleg levetették a vörös álruhát és ehelyett nyílt pro-EU liberálisokká avanzsáltak. Ebben az ideológiában viszont csak egy valami szól széles tömegnek, ez pedig korrupcióellenesség. Márki-Zay-nak az az erőssége, hogy ezt minden Európa-imádás, keletellenéség és LMBTQ szartól mentesen képviseli.

 No.540158

>>539965
>ezt minden Európa-imádás
Be akarja vezetni az eurót, nem?

 No.540174

>>540158
Ez valahogy elkerült. Még mindig messze nem egy DK az biztos.

 No.542352

>A Jámbor Andrást indító baloldali Szikra Mozgalom vasárnap jelentette be Facebookján, az előválasztás második fordulójában nem fognak kampányolni egy miniszterelnök-jelölt mellet sem. Hozzátették, a győztes jelöltet ugyanakkor támogatni fogják majd az országgyűlési választásokon.
Marxizmus-Márkizajizmus

 No.542353

>>539664
Márkizaj will develop the productive forces.

 No.542397


 No.542765

>>542397
Szegény vonat :(

De honnan tudták, hogy videózni kell? Gyanús ez nekem…

 No.542964

>>542765
>De honnan tudták, hogy videózni kell?
Szerintem az illetékesek már jelezték párszor, hogy fosadék a sínszakasz, és a MÁV cseszett javítani.

 No.543044

>>542352
A Mérce mikor lett a Szikra mozgalom személyes PR oldala?

 No.543759


 No.543873

File: 1634029530748.png (21.75 KB, 495x202, 1.png)

>MZP

 No.543875

>>543759
még csak október van :)

 No.543879

>>543044
A Szikra jelöltje a mérce volt főszerkesztője…

 No.543945

>>543044
Mikor nem volt az?

 No.543951

>>543759
Végre! Gazsi tizentrilliomodik morális kritikája lehet hogy végre sikeresen képes lesz átpalántálni az ő több megaverzumnyi tudáshalmazát a merce.hu-ra tévedő olvasók fejébe, ezzel megvalósítva a valódi kommunizmust.

 No.544071

>>543951
Egyik előző írásában arról jajveszékelt, h az "ellenzék" nem polgári™ avagy jogi úton™ akarja elszámoltatni az Órbánékat. Ez a fasz tényleg azt hiszi, h nincsen valós népharag az állandó hatalom ellen, és a hülye prolik csak bedőlnek a demagógoknak, miközben épp fordítva áll a dolog: érzékelvén a nép haragját próbálják tematizálni/képviselni az ellenzéki politikusok a hangulatot, nyilván tompítva is egyben azt.

 No.544088

>Értem és ismerem azt a politikát, amit a tesztoszteron és a hiúság fűt
>a populizmus ellen nem lehet aranyoskodva küzdeni
https://444.hu/2021/10/12/dobrev-szerint-marki-zay-decemberig-sem-tudna-egyben-tartani-az-ellenzeki-osszefogast
Oké, Hillary.

 No.544164

>>543951

>Végre! Gazsi tizentrilliomodik morális kritikája lehet hogy végre sikeresen képes lesz átpalántálni az ő több megaverzumnyi tudáshalmazát a merce.hu-ra tévedő olvasók fejébe, ezzel megvalósítva a valódi kommunizmust.


TGM kommunizmus értelmezése belpolitikai szinten mindig a szoclib SZDSZ párt hiánya feletti kesergésre, külpolitikai szinten pedig a keleti szocialista államok nemigazikommunizms és az EUazutolsóreménymucsán mémelésre fut ki. Nem csoda mert a hatalmas tudását már legyártotta neki a Congress for Cultural Freedom ő pedig szorgalmas megtanulta, a mostani cikkben is megkellet védenie a Soros Györgyöt akinek az egyetemén tanít. Mondjuk rajta dühöngök a legkévésbé mert öregen is meg kell élnie valamiből meg családja van és legalább nem hazaárulozik ha nem akar az ember heilhitelerező polgármesterekre meg képviselőkre szavazni, plusz legalább volt annyi lelkiismerete, hogyha a Szanyi pártot meg se említi legalább ennek a maradék két hányadéknak nem kampányol.

>>544071
>Egyik előző írásában arról jajveszékelt, h az "ellenzék" nem polgári™ avagy jogi úton™ akarja elszámoltatni az Órbánékat. Ez a fasz tényleg azt hiszi, h nincsen valós népharag az állandó hatalom ellen, és a hülye prolik csak bedőlnek a demagógoknak, miközben épp fordítva áll a dolog: érzékelvén a nép haragját próbálják tematizálni/képviselni az ellenzéki politikusok a hangulatot, nyilván tompítva is egyben azt.

Nyilván probálja az összefogás™ a felszínen megülni a haragot amit az emberek éreznek és próbálják a korrupció®a fogni az országban élők siralmas helyzetét mert elakarják kerülni, hogy bármi igéretet tegyenek azon kivül hogy börtönbe kerül mindenki és majd jól seggbebasszák ott őket a cigányok, ugyanis tudják, hogy az un. jóléti intézkedésnek intézményes akadályai vannak, aminek ők is a részét képezik. Ennek eggyel pofátlanabb változata amit DK csinál azzal, hogy a fő intézményes akadályának a fidesz kétharmadát meg az alkotmányt állítja be a programja pedig az, hogy ha puccs árán is de majd leváltják a fideszt le se szarva, hogy attól még, hogy ők legszervezetebb párt ellenzékben az ország nagy része köp rájuk. Az igazi mély féregség talán mégiscsak MZP aki miután éveket töltött amerikában és doktorin lébecolt egyszer csak polgi lett most megjátssza a kivülről jött szentkisembert aki puccs mellé mindenféle szakértői kormányt akar tehát a köztársaság maradék lebontást és gondolom puccs miatt kirobbanó anarchia mellé a Deutsche Bank executive kabinetet ami Ukrajnában meg Görögben olyan jól müködik végülis ki nem szeretne meghalni a Bach korszak restaurációjáért?

Ami a legszarabb, hogy a magukat balosnak hívó újságok is elkezdték ezt az irányt nyomni (lsd.: fennt az olajvezeték robbangatós cikk), mert bekajálják ezt a színes forradalom faszságot a guardiantől meg a jacobintől. Elfelejtve, hogy ez az egész egy geopolitikai kontextusban is történik egyszerre.

A legalsó vonal, az hogy TGM-nek annyiban igaza van, hogy tényleg szó se legyen forradalomról meg puccsolgatásról amig a magát baloldalinak nevező párt nem tudja a nép nagyrészét megszolítani (ez több mint amennyi a fidesznek van) főleg, hogy az emberek többsége nem forradalmat meg fideszpereket akar első sorban hanem mondjuk 300at keresni nettóban legalább meg egy saját lakást.

 No.544176

>>544164
Kicsit össze-vissza poszt

 No.544223

Itt azért vannak bajok, lol.

 No.544231

>>543873
Ez az amiben az az érve, hogy a balosoknak kell kompromisszumot ajánlaniuk a jobboldaliaknak, mert ez fordítva sose fog megtörténni?

 No.544277

>>544231
ez 444 ciKKK

 No.549631

>>523840
Na, megnyerte a második fordulót is?

 No.550970

jaj de izgulok az előválasztás eredmény

 No.550996

Nagyon szoros a verseny. Dobrev a szavazatok 70%-át, Márkizaj 78%-át viszi. A szavazatok 148%-os feldolgozottságnál tartanak.

 No.551147

>>550996
https://atlo.team/masodikforduloeredmenyek/
Egyelőre úgy néz ki az online szavazatok 80%-a Márki-Zay-é, lol. Mondjuk nem értem, ott miért kell szavazatokat számlálni és miért nem lehet egyben kiadni az egészet.

 No.551384

>>551147
Nem meglepő. A DK nyujgur párt.

 No.551563

>>550970
Bejelentette Dobrev Klára hogy kikapott. Kb. 60% feldolgozottságnál.

 No.551578

János fiam, most már felnőtt vagy. Választanod kell a konzervatív Márkizay és a konzervatív Órbán között 2022-ben.

Hogyan dönc?

 No.551614

Magyarnemzet: Karigeri egy bolsi és gulágra fog minket küldeni, REEEEE
https://magyarnemzet.hu/poszt-trauma/2021/10/karacsony-gergely-a-vergozos-bolsevikok-nyomdokain

 No.551678

File: 1634499831654.png (292.52 KB, 495x340, momentum.png)

>>551614
Mindenki IS gomenista.

 No.551723

>>551614
Furcsa, hogy a végén ő megengedheti ezt magának:
> Én magam viszont nem lennék meglepődve, ha az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket követően a Karácsony Gergelyhez hasonló szélsőségeseket törölnék el a szavazópolgárok, persze nem a föld színéről, csak a magyar politikai palettáról.
Amikor ez kb. szóról-szóra ugyanaz, amiért Karácsonyt ekézi.

 No.552463

>>551678
>>551723
daily reminder, hogy az átlag magyar jelenleg szó szerint szeretné ezeket a férgeket elpusztítani ánblokk

 No.552492

File: 1634520943150.png (301.29 KB, 3516x1975, ClipboardImage.png)


 No.552598

>>552492
>muh nihilista párt
lmao, lol, kkek, iddqd, beszarás tesó

 No.553751

>>552463
Végre valami amiben nem vagyok átlagon aluli!

 No.553859

File: 1634580149926.webm (1.76 MB, 640x360, mszp.webm)

Elmagyarázná ezt valaki nekem?

 No.553869

>>553859
>leninnel együtt csináltuk
Mivan
>rendszervisszaváltoztatás
Bázisolt
>márki zaji
Kek

Bácsi nincs a csúcson

 No.554625


 No.555219

Tzighániok vagytok mind.

 No.555333

File: 1634672014405.jpg (69.4 KB, 1024x681, ba20130113_1987.jpg)


 No.555387

Cigányok figyelmébe ajánlva: >>555307

 No.555527

Megbaszták a tett.merce.hu-t? Nem tölt be.

 No.556229

>>555527
Nekem sajnos már betöltött.

Most kiikszelem a merce.hu-t és megnézek egy Thürmer Gyula interjút.

 No.556368

>>555527
>>556229
Ja amúgy azt hittem hogy simán csak a mércéről van szó

 No.559555

File: 1634897004357.png (1.59 MB, 1000x1912, elkurtuk.png)

megnéztem, hogy neked ne kelljen

 No.559887

>>559555
Szóval ez azt jelenti hogy nincs olyan jelenet a filmben ahol Gyurcsány keresztény-konzervatív kisbabákat eszik?

 No.559982

>>559555
Szóval ez azt jelenti hogy van olyan jelenet a filmben ahol Tilda fehérneműben látható?

 No.561336

File: 1634990946353.jpeg (386.75 KB, 1920x1280, 7fPjGC3YiaOAUyKes.jpeg)

van racka juh meg alav juh. ez egy alav juh

 No.561352

>>561336
alig várom már hogy a fidesz a narancsgárdistáival megrohamozza az európai parlamentet

 No.561406

>>561336
Ms. Worldwide

 No.565147

MárkiZay: Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Xmas: Elhozzuk a Negyedik Köztársaságot!
https://www.youtube.com/watch?v=nNPlQyvXSk8

b+ ezek annyira tehetségtelenek

 No.565254

File: 1635173276062.pdf (4.72 MB, 212x300, jelentes-_-MZP.pdf)

KÖTELEZŐ ELOLVASNI

A Fidesz átadott a DK-nak egy kezdetleges adat/mocsokgyűjteményt Márki-Zayról. (Ennyit arról, hogy a Fidesz ne akarta volna Gyurcsány/Dobrevet ellenzéki jelöltként, lol.) Ha bárki közületek gondolkodik politikai pályán, már csak azért is érdemes elolvasni, mert ugyan ilyen módszerrel fognak a ti magánéletetekben turkálni, amint tényezővé váltok. Ha pedig nem, akkor is fontos látni, hogy milyen módszerekkel tartja fenn hatalmát az állandó burzsoá állam.

 No.565263

>>565254
>Fidesz doksi
>telis-tele hejjesírási hibákkal
"Nyelvében él a nemzet." – Széccsényi Iván

 No.565317

>>565254
Azt vágják hogy rá lehet keresni a szövegre és megtalálni úgy a kitakart részeket?

Első idézet pl. innen van: https://www.napi.hu/belfold-vallalatok/felszamoljak-a-kodexpress-nyugdijpenztarat-kiuritettek-a-biztositot.24916.html

 No.565322

>>565317
Várjatok, több idézet nincs is, csak hosszú fekete oldalak. Akkor mindegy.

 No.565360

>>565254

>A Fidesz átadott a DK-nak egy kezdetleges adat/mocsokgyűjteményt Márki-Zayról. (Ennyit arról, hogy a Fidesz ne akarta volna Gyurcsány/Dobrevet ellenzéki jelöltként, lol.)


Annyira leszarom az előválasztást de még annál is jobban leszarom, hogy kit akar a fidesz. Tovább kéne lépni

>Ha bárki közületek gondolkodik politikai pályán, már csak azért is érdemes elolvasni, mert ugyan ilyen módszerrel fognak a ti magánéletetekben turkálni, amint tényezővé váltok.


Mármint bepastelik a duckduckgo első három oldalát, a lényeg négyötödét meg kitakarja a szivárogtató vagy a szívárogtatás szivárogtatója? Amúgy meg csak pártíz millió megtakarítás kell, hogy beszállj a parlamenti politizálásba outsiderként úgyhogy a rettegést még kicsit halaszgatom.

>Ha pedig nem, akkor is fontos látni, hogy milyen módszerekkel tartja fenn hatalmát az állandó burzsoá állam.


Hellóka én úgy látom, hogy a "burzsóá állam" újratermelésében eléggé nagy részt vállal MZP a többi összefosásos párttal együtt.

 No.565390

>>565317
Ja, simán.

 No.565393

>>565322
Márki úgy publikálta facebook oldalán, h kitaksrt 1-3 embört, mondván személyi lyogokat sért…

 No.565395


 No.565396

>>565360
Volt valaki is, aki eztbtagadta volna?
>Hellóka én úgy látom, hogy a "burzsóá állam" újratermelésében eléggé nagy részt vállal MZP a többi összefosásos párttal együtt.

 No.565455

>>565453
>>565453
>>565453
nyikker

 No.565583

File: 1635186280521.png (279.33 KB, 1994x942, ClipboardImage.png)

>>565254
A piramisjátékok átlagemberek teljes kisemmizéséről szólnak és aki ilyen üzletet visz, az egy féreg (a sima tőkésnél is jobban). Csak kérdezd meg albánokat akiknél úgy elfajultak a ponzi-séma ügyek, hogy majdnem vívtak miatta egy polgárháborút a 90-es években. Az MLM-nek az a lényege, hogy a svindli egész struktúrájára rárak egy plusz réteget és így képes egy jogi ürüggyel szolgálni a hatóságoknak és egy pszichológiai ürüggyel az átverteknek.

Persze, a hatalomhoz relatíve közelebb állók az ilyesfajta ügyeket (azaz a tőkésbűnözést) könnyebben el tudják tusolni. Lásd: Pintér-házi I. (Olajszőkítő) Sándor nagy tettei, amit valamiért elfelejtettek lejegyezni a krónikások. Arról ne is beszéljünk, hogy a burzsoá jog tered ad és védelmezi a kizsákmányolást, ami pedig nem csak egy mellékes jelenség, hanem egy a termelés alapját képező folyamat. Ez különösen erősen jelenik meg Magyarországon, ahol a kapitalista jogrend a szocialista jogrend aláásásával született meg.

 No.565606

>>565583
>A piramisjátékok átlagemberek teljes kisemmizéséről szólnak és aki ilyen üzletet visz, az egy féreg (a sima tőkésnél is jobban). Csak kérdezd meg albánokat akiknél úgy elfajultak a ponzi-séma ügyek, hogy majdnem vívtak miatta egy polgárháborút a 90-es években. Az MLM-nek az a lényege, hogy a svindli egész struktúrájára rárak egy plusz réteget és így képes egy jogi ürüggyel szolgálni a hatóságoknak és egy pszichológiai ürüggyel az átverteknek.
Tesó, ezzel 100%-ban egyetértek, oké?

>tőkésbűnözést

Ezzel meg tökre nem értek egyet. Tisztázzunk már valamit, tesó: az általad úgynevezett "tőkésbűnözés" egy kibaszott vicc. Mindenki, aki a tőkés rendszer bugyraiba megfürdik, az egy kibaszott tőkés geci, oké? Nincs olyan, hogy "kevésbé tőkés bűnöző," meg "inkább tőkés bűnöző," te kretén, amikor arról van szó, hogy a többletérték anyámfaszától származik.

Itt mindenki egy kibaszott pondró.

 No.565610

>>565583
>kép (.png)
Ne hari, de te tényleg ennyire hülye vagy????????

 No.565621

Hey, what's going on, my Hungarian comrades? How are ya doin'?

 No.565738

>>565396
MZP befeketítése mint a "burzsóá hatalom" fenntartása nem áll meg, mert MZP és az összefogás nem harcol ellene semmilyen szempontból. Ez hatalmi versengés a tőkés érdekcsoportok között. HA MÁR KÖTEKEDNI AKARSZ KEDVES GECI ELVTÁRSAM

 No.565895

>>565317
>ők vágják?
igen, és nem…

>>565360
>Mármint bepastelik a duckduckgo első három oldalát, a lényeg négyötödét meg kitakarja a szivárogtató vagy a szívárogtatás szivárogtatója? Amúgy meg csak pártíz millió megtakarítás kell, hogy beszállj a parlamenti politizálásba outsiderként úgyhogy a rettegést még kicsit halaszgatom.

>én úgy látom, hogy a "burzsóá állam" újratermelésében eléggé nagy részt vállal MZP a többi összefosásos párttal együtt.

És ezt ki is cáfolta volna? Kretén.

>>565393
mely részben érthető… másrészről meg az összes kitakart rész valójában egy MLM (Multi-Level-Marketing) szarságról szól, nem beszélve arról, hogy anti-vaxxx szarságok is vannak dögivel a felesége kapcsán…

TL;DR: Márki-Zay és felesége egy kibaszott MLM szarságból szedték meg magukat rendszerváltás után, majd ráfeküdtek az "otthon szülés" mémre.

 No.565911

>>565360
>Annyira leszarom az előválasztást de még annál is jobban leszarom, hogy kit akar a fidesz. Tovább kéne lépni
Nyilván az a TÉNY, hogy a FIDESZ szeretné Csurcsánt ellenzékbe nem számít?!

>bepastelik a duckduckgo első három oldalát

konkrétan egy kitakart személy nyilatkozott róluk, az elvetélt csecsemőjükről, meg satöbbi

>>565583
Engem az egészben az nyűgöz le leginkább, hogy olajszőkítő geci fideszesek köpnek MLM-es MZP-re.

 No.566815

>>565621
<No replies
Wow, thanks.

 No.570820

> a munkaadók előírhatják a kötelező oltást a dolgozóiknak,
Hát elérkezett végre Magyarországra is a fasizmus.

 No.570904

>>570820
>A fasizmus az, amikor valami kötelező. Minél kötelezőbb, annál fasizmusabb. Ha nagyon kötelező, na az a nemzeti-szocializmus.

 No.570944

>>570904
"A kommunizmusban nem lesz Hepatitis B elleni kötelező oltás a gyerekeknek, mert az fasizmus és autizmust okoz." - Karl Marx

 No.570958

>>570904
De nem kötelező. Ha kötelezővé akarják tenni, tegyék kötelezővé. De ne az legyen, hogy mostantól a munkáltató dönthet egészségügyi kérdésekben.

 No.571008

File: 1635436084812.png (117.48 KB, 640x765, spar.png)

>>570958
Nem teljesen mindegy, hogy a tőkések, vagy a tőkések által pénzelt politikusok tesznek valamit kötelezővé?

 No.571098

>>570944
ezért is veszéjes a gomenizmus

 No.571976


 No.572035

>>566815
>>565621
Sorry for the slow answer

We are on the road to becoming the most progressive country in Europe. We already have a half-African member of parlaiment, a gypsy prime minister, but guess what, we are so tolerant that in the upcoming elections we might choose an actual CIA agent to be our next prime minister (who is also probably a gypsy but that's besides the point)!

 No.576139

Ajánljatok valami jó történelmi előadást vagy valami ilyesmit amit lehet hallgatni de nem kell közben nézni, és a lényeg hogy magyarul legyen de ne a szent korona varázserejéről meg a kristálykoponyákról szóljon.

 No.578837

>>571008
>Nem teljesen mindegy, hogy a tőkések, vagy a tőkések által pénzelt politikusok tesznek valamit kötelezővé?
te tényleg ennyire ostoba vagy, vagy csak trollkodsz? ha komolyan gondolod akkor remélem, hogy hamarosan kötelez a munkáltatód arra, hogy elkössenek

 No.579031


 No.579033

>>578837
Nemő, de hülye vagy.

 No.579034

>>576139
Youtube: Partizán trianon
{1-4 rész}

 No.579934

>>579031
Krausz szépen lemosta a tökre nem faskó Ungváryt.

 No.586134

>>579034
Partizán nem libsik?

 No.586522

>>586134
de azok

 No.586937

>>586522
Azért még érdemes meghallgatni?

 No.586987

>>579934
Mostanában jön ki egy magyar történelmi film idehaza (már kapott díjakat külföldön), amelynek a történelmi tanácsadója Ungváry volt. Nyilván nem nézem meg, de ez tipik az a téma, amelyre egyaránt csorgatja a nyálát libsi és konzi.

>>586134
Azok, de a trianon sorozatuk legalább népgyógyító szándékú.

 No.590012

>>579031
Amikor a forrásokról beszélnek, ki van vágva belőle egy részlet?

>>579934
Néninek a végén teljesen igaza van.

 No.596623

Anon tud anti-kommunistán főzni?

 No.596625

File: 1636845535755.png (202.3 KB, 463x453, 1636647604376.png)

So what's going on in Hungary lads? Care to give us a quick rundown?

 No.596635

>>596625
There are like a dozen minor "radleft/communist/euro-communist/communist-humanist" (etc.) groups, parties, friendship circles in the country right now and they all suck in one way or another. There's also a segment of the "radleft" with its groups almost exclusively concentrated in the capital city (Budapest) who are basically copy-pasting every (((anglo))) trend with a 5 year or so latency and trying to meme it into being here.

What this country needs, imo, is a single ML party that creates a unified, disciplined, and trained cadre that could overcome the above mentioned Babelian chaos.

As for what's going on in "general" (which is to say, in bourgeois politics, within bourgeois parties,) the so called "opposition" parties unified neolib-"socdems," trend-riding and self-proclaimed Bernie-copycats, greens, open EU-worshipping libs, and a single hard right party into THE UNIFIED OPPOSITION PARTY, which will run at the next parliamentary election as a unified opposition against the Hegemony of Fidesz (Orbán & co.).

They just had a pre-election (in which like 300k ppl participated, which is to say, like 3% of total pop) wherein they chose a single president elect, Márki-Zay to represent them. The dude is a full blown conservative, but he promises to be totally not corrupt like Fidesz (lol), meanwhile the dude has multi-level-marketing background, a wife who pushes anti-vaxx shit, and came out openly in support of beating your kids as a legitimate way of parenting.

On the subjective level: a lot of radlibs/libs/pseudo-communists are spooked to shit about the "SpEcTrE oF oRbÁn" (which haunts Hungary), and they think that we need to rally behind this ridiculous abomination of a "unified opposition" to topple le bad guy. Basically: what the dems & lot of radlibs did to topple le evil fascist Trump, but this time in an actual multi-party system (as opposed to the US's duopoly), but with the equal amount of spooks.

If you ask me, if this Frankenstein coalition wins against Fidesz and takes power they would be in a constant state of disarray, disagreement, and inability to actually change anything, not to mention the looming global economic crisis which, IMO they would inherit, and ultimately would have to pass austerity policies, leading to – again – the population thinking that Fidesz gives crumbles of left-economics, while the """LEFT""" bringing austerity, inevitably strengthening Fidesz again.

I was very schematic here, ofc.

 No.596636

>>590012
>Amikor a forrásokról beszélnek, ki van vágva belőle egy részlet?
sztem ne feltétlezz rossz szándékot. hozzá nem értő búmer kezek vették fel és vágták meg ezt a szart.

>>590012
>Néninek a végén teljesen igaza van.
idő stampli?

 No.596668

File: 1636849040395-0.png (353.31 KB, 494x505, fotosop.png)

File: 1636849040395-1.png (99.75 KB, 314x248, plasztikai műtét.png)


 No.596675

>>590012
>Néninek a végén teljesen igaza van.
>>596636
>idő stampli?
Oké, megtaláltam. Szóval a "néni," tetszik vagy sem, egy kibaszott nagyokos, aki megállapítja, hogy ilyen állam és olyan állam közt lényegi különbség nincs, a "régi" állam kitüntette a proli hősöket, a mostani állam kitünteti a tőkés "hősöket," tehát NINCS KÜLÖNBSÉG.

Ennél nihilistább és amarxistább álláspont a földön nincs, lol. Ha te ezt tényleg bázisoltnak gondolod, akkor szimplán: buta vagy.

 No.596703

>>596635
I don't know anything about what you're saying but what you described sounds like a fucking terrible idea.

 No.596929

>>596703
Who even implied that this was an "idea?"

 No.596955

>>596929
Is this some kind of splitting hairs or a language barrier thing? I think it's a terrible idea to join every other retard in a popular front against Orban for the reasons the other poster listed.

 No.596972

>>596955
This isn't a matter of
>of splitting hairs or a language barrier
This is a matter of you being unable to declare clearly what you actually (and supposedly) believe.

>I think it's a terrible idea to join every other retard in a popular front against Orban for the reasons the other poster listed.

No shit, but you didn't say the same in
>>596703
> but what you described sounds like a fucking terrible idea.

 No.597021

>>596972
I assure you the posts say the same thing. It's a language barrier issue.

 No.597096

So why does Fidesz keep winning? What's their secret?

 No.597387

>>596675
Lófaszt találtad meg aranyom, a legvégén, 02:03:50-től az új tárgyilagosságos néni aki majdnem megbőgeti Ungváry-t.

 No.597415

>>597096
They changed the election system to disproportionally benefit themselves (which is why the opposition had to form one big coalition, they have no other chance to get any kind of power), they control almost all of the traditional media, they starve out of state fund cities that have opposition majors, they blackmail people with work, plus they do have some popular policies that make some people ignore all their crimes. As a bonus the opposition is full of incompetent people that don't really propose any coherent alternative to them. Some are so incompetent there are always rumours that they are actually paid by Fidesz to sabotage their own side because people don't want to believe how stupid their supposed saviours are.

 No.597572

File: 1636908960331.png (242.76 KB, 404x411, frodo.png)

>>597096
>why don't people just vote out the dictator

 No.597596

>>597572
You are a diagnosed radlib if you think that Orbán is a dictator.

 No.597674

>>597596
I know what you mean but I just really don't care that much about semantics.

 No.597684

>>597674
>semantics
vs.
<actual Marxist categories
One of these radically changed the world, the other achieved NOTHING.

chose wisely

 No.597712

>>597572
Based frodo poster

 No.597828

File: 1636922429554-0.png (87 KB, 530x300, ClipboardImage.png)

File: 1636922429554-1.png (110.82 KB, 800x515, ClipboardImage.png)

>>597572
retard

>>597712
being retarded is not based

>>597415
>They changed the election system to disproportionally benefit themselves
It's true that Fidesz changed the electoral system to benefit itself, but in the end both before and after this move Hungary had a mixed proportional-FPTP electoral system, Fidesz only strengthened the FPTP elemenets.

The reason why they keep achieving a two-thirds majority in the parlaiment is because the support base of the so-called left and right has changed drastically. Till the late '00s, the only meaningful difference between the socialist-liberal coalition governments and conservative nationalist governments was the way in which they tried to make people believe that the loss of social benefits from the time of socialism, the destruction of the national economy and the subsequent colonization of Hungary by the EU and international capital is somehow good (vote for us and we will become a Scandinavian welfate state which is basically goulash communism but you can also buy Coca-Cola in the supermarket vs. vote for us and we will create a strong national capitalist class and a prosperous Hungary by utilizing the magic of the free market).

Both left and right wing governments spent the '90s with performing the dirty job of privatizing everything, but in the '00s during which mostly the Hungarian Socialist Party and the Alliance of Free Democrats were in power politicians were forced to do something and maybe fulfill their promises. Early on they actually gave out some nice benefits, but this meant taking on a lot of debt which forced them to impose austerity and then enforce even more austerity when the 2008 crisis hit, to which Fidesz responded by taking on certain demands which are considered "left wing" in almost everywhere outside Hungary (stop austerity, stop the privatisation of hospitals, etc.)

This is what lead to the landslide victory by Fidesz in 2010 which caused the Hungarian Socialist Party to implode and what remained of it turned into the pig swill coalition (liberal opposition) which has stopped advancing any popular demands other than "muh corruption". Therefore their politics only resonate with those for whom the overthrowing of socialism turned out less bad (people in Budapest) or even good (professionals in Budapest). Without this political situation Fidesz wouldn't have gained much by rewriting the electoral system to strengthen the rural vote.

>they control almost all of the traditional media

I mean… kind of but not really. County level newspapers are all pro-government, but there is a lot less demand liberal politics outside the capital for the aforementioned reasons. Yes, the government dominates political radio, but with television teh opposition has ATV. National level newspapers very evenly divided between pro and anti-government.

 No.597860

>>597828
>retard
>no fun allowed

Anyway I like your summarization. I would add for foreign anons that under the facade there is no major difference between the parties in Hungary in terms of social or economical matters. Hungarian politics are basically the infights between different winners of the system change. Unfortunately their culutral hegemony is so strong that there is basically no left in Hungary, and along with Poland it's still the most reactionary country on the planet.

 No.597925

>>597828
Without their changes they would not have had 2/3 in the last election.

 No.597931

>>597860
if your idea if fun is acting like a retard then omedetou you're the cancer killing leftypol

 No.602544

Fideszbros, it's ogre
>Négy százalékos az előnye a közös ellenzéki listának a Fidesz–KDNP-vel szemben – többek között ez derült ki a Závecz Research közvélemény-kutatásából a hvg.hu szerint. A kutatást amelyet november 2. és 12. között végezték kétezer ember megkérdezésével, az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány rendelte meg.
https://444.hu/2021/11/17/negy-szazalekkal-vezet-az-ellenzeki-lista-a-fideszevel-szemben-a-zavecz-szerint

 No.602550


 No.602556


 No.605724

>>602544
Én olyan (kormánypárti) kutatást láttam ami pont az ellenkezőjét mondta. Alapvetően nem lehet nagyon megmondani hogy mennyire lesz hatással az eredményre az összefogás létrejötte. Jobb egyszerűen kivárni a jövő évi választást.

 No.605739

Anon nem izgul hogy a következő színes forradalom pont a mi szép kis hazánkban fog történni? Látszik hogy nyugaton sokat gondolnak ránk :) Biztos mindenhol benne leszünk a tévéhíradóban!

Az egész nagyon egyszerű
1. végy egy alaptörvényt
2. alkotmányos puccs
3. ????
4. jogállam
https://merce.hu/2021/11/19/a-rendszervaltas-forgatokonyvei/

 No.609813


 No.610038

>>609813
Hát ez krindzs volt. Faszért adnak blogfelületet semmitmondó embereknek? Ez a "cikk" egy az egyben elment volna egy búmer facebook posztnak.

 No.615755

https://youtu.be/WiD81-sfYO8

Azért kedves tőle.

 No.615888

>>615755
Életemben nem voltam (és nem is leszek) Maszop szavazó, de mondja már meg valaki, hogy ezekkel a kijelentésekkel mi is a baj?

 No.617333

>>615888
Nincs semmi baj, csak érdekességként mutattam a videót. A benne szereplő férfi elméletileg egy bizonyos "MSZP"-nek volt a tagja. A magyar történészszakma máig tanácstalan, hogy vajon mi is lehet a szervezet valódi mivolta. Annyi biztos, hogy számos írásos emlékben feltűnik. A két legelfogadottabb elmélet közül az első szerint egy "rendszerváltás" nevű, a magyar történelem igen nehéz és kaotikus időszakában emelkedett ki mint az egyedüli bűnszövetkezet ami az illegális használtkondom piacot uralja. A másik elmélet szerint ez egy a fiatalok által szívesen látogatott a Paksi Atomerőműből származó radioaktív hulladék gyűjtögető-cserélgető szabadidős klub volt.

 No.624119

Anon hogy szavaz(na)?

>Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?;

Nekünk anno általánosban "szülői beleegyezés nélkül" volt szexuális felvilágosítás óra, akárcsak "szülői beleegyezés nélkül" tartottak matekot is. Nem véletlenül csempészik be ezt a manipulatív részletet. Ha meg így is, úgy is van szexuális felvilágosítás, hát a faszért ne legyen benne szó nem-heteró dolgoról, ha minden országban jelenlévő kisebbségről van szó. Emléxem, h amikor én voltam kölök és sex ed. óra jött, én már előtte olvasgattam a témában, és amikor a legvégén kérdéseknek adott teret a tanci, én kérdeztem meg, hogy a homok szexuálisokkal amúgy meg mi van? (Heteró vagyok, csak furcsálltam, hogy kimaradt az egész.) A tanci azt válaszolta, hogy "Ha valakinek ilyen kérdése van, azt ne az osztály előtt tegye fel, hanem személyesen." Fasza. Szóval: TÁMOGATOM.

>Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?;

Az előbbiben szerepelnie kellene a transzokról való oktatás is, ha pedig "népszerűsítés" alatt NGO-zást értenek, vagy nyugati modellre hajazóan gyerekeknek hormonterápiát, akkor NEM TÁMOGATOM.

>Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?;

Ugye ez is a keresztény prüdéria idegszálait pengető módon lett feltéve. A probléma az, hogy a gyerekek szülői felügyelet nélkül fogyasztanak média tartalmat, nem pedig az, hogy ezek a médiatartalmak elérhetőek – mert a kölök úgy is hozzájuk fér, ha a szülők tabusítják. Ez tipikus álprobléma generálás: a valódi probléma az, hogy a szülőknek alig van idejük a gyerekeikkel lenni, őket nevelni (kritikus médiafogyasztásra IS). A kor-karikák meg úgy is ott lesznek a TV-n, tehát hülyeség az egész. NEM IXELEK

>Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

TÁMOGATOM. Nézze csak meg a gyerek hogy néz ki egy orvosi faszműtét és pinásítás, vagy fordítva. Ez is ugye a konzervatív és beszari ideológiára épít, hogy az emberek azért csinálnak "rossz" dolgokat (homo), mert látják, hogy van.

 No.625548

>>624119
Igen, nem, igen, igen.

 No.629645

szent bázisolt, veszélyesen rőtpirulázott

 No.629669

>>629645
>munkáspárt
azért mert thürmer leépítette a pártot, kibaszta a tehetséges fiatalokat, és kialakított egy kényelmes nyugdíjas klubbot

 No.634014

János Kobor (1943 - 2021)
R.I.P.

 No.634075

>>634014
>János Kobor
nem vágom, ő valami gomcsi volt, vagy mi?

 No.634681

>>634014
>Az Omega menedzsere megerősítette, hogy koronavírusban halt meg Kóbor János
<A zenekar gitárosa szerint Kóbor nem hitt a vírusban, ezért nem oltatta be magát.
Akkor csá.

 No.635078

>>634075
Szerintem külföldi posztolta, azért nem sikerült helyesen leírni a nevét. Valamiért a külföldieknek bejön ez a szar zene, gondolom ott egzotikus keleti blokk rocknak számít nem pedig unalmas elcsépelt fosnak.

>>634681
Ez ilyenkor öngyilkosságnak számít?

 No.635889

>Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. […] Ugye kik ezek az erők? Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon. Most a szónak nem a rossz értelmében véve. Nem, ő az a miniszter, volt miniszter, akivel, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel, nyilván nem ilyen szinten, hogy a nem a 007-es ügynökkel, hanem ezek mind elnökök, nem tudom, micsodák, tehát megvan ennek a rendszere. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan, tehát minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön.
https://index.hu/belfold/2021/12/06/gansperger-az-ellenzek-mozgasa-mogott-kulfoldi-finanszirozok-allnak/amp
https://www.youtube.com/watch?v=Q_q5nnoLpCs

 No.635890


 No.636127

According to the Financial Times, Hungary’s government on Thursday said it expected the US to try to interfere in elections next year in an effort to “unseat” Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said that he expected Washington to deploy the Magnitsky Act, which can be used to impose sanctions on foreign nationals for “corruption or human rights abuses” before the country’s general election in April 2022.

The US’ interference in the Hungarian elections is largely due to its belief that Orban is “pro-China.” Washington has clearly defined China as a strategic competitor, and thus any country that has close ties with China is regarded as a thorn in the eye of the US. The US especially cannot tolerate Hungary’s friendly relations with China, since it is a NATO member.

The US uses the so-called values to kidnap its allies, or its “like-minded countries.” However, when US’ allies try to cooperate with China and Russia based on their own interests, Washington interferes in a hegemonic way because it believes it is inconsistent with the US’ geopolitical interests. The so-called allies, in the end, serve nothing but US’ interests.

Hungary is such an example. It is the first European country to sign the cooperation document with China on the Belt and Road Initiative. After the COVID-19 pandemic outbreak, Hungary is also the first EU country to approve emergency use of Chinese vaccines and Orban has also received injection of Chinese vaccine himself. The US does not give its allies the freedom to pursue their own interests. For countries like Hungary, the US will try everything to suppress or isolate them.

“As Hungary covets close ties with Russia and China, (US) President Joe Biden has yet to send an ambassador to Budapest nearly a year into his administration,” the Financial Times reported. To interfere in Hungary’s elections next year, Washington may even demonize the Orban administration, trying to marginalize it from the US-led Western society.

Hungary has made relatively more autonomous diplomatic choices in the EU. The US has noticed this, and thus has stepped up its efforts to interfere with the EU. Just like Washington manipulating Lithuania on the Taiwan question, it has also tried to suppress Hungary’s choices when it comes to relations with China.

In the EU and NATO, there are few other politicians who openly challenge US’ China policies. US’ behavior is overbearing.

Unlike Orban, Peter Marki-Zay, Hungarian opposition candidate for the 2022 election, has shown his “loyalty” to the West by accusing Orban of “betraying the Western alliance” and is a “huge threat for the Western world.” Just like its previous tricks in launching “color revolutions” in other countries, Washington is again trying to support a pro-West opposition, interfere in elections, hype protests and unseat those it regards as a thorn in its side. Such US operations are much too familiar.

However, most of the regimes “supported” by the US led their country into chaos after taking office. The US does not care about other countries’ environment and people’s livelihood after intervening in their elections. It aims at nothing but subversion of those who do not follow its dictation and whether these puppet governments really care about its people is not in its consideration. This reflects the US’ arrogance – it believes that other countries can follow the path of Washington’s strategic plan. It even thinks that with national strength, it can suppress the real needs of other countries’ people. But this is not the case at all.

The US has repeatedly used the Magnitsky Act to exercise unlawful long-arm jurisdiction over other countries, especially over those countries that are regarded as “adversaries.” Washington has many empty words on democracy, but in fact, it is just a disguise serving the US’ geopolitical needs and interests. Such US intervention will lead to only one result: The US is a bad example of democracy, and the countries where US interventions are successful will have an unpromising future as well.
https://leftreviewonline.com/english/international/us-intervention-hungarys-elections-tells-allies-suppressed-disobedient.html

 No.642232

Márki-Zay Péter szerint a minimálbérnek rengeteg hátránya van. A balliberális oldal miniszterelnök-jelöltje egyik videójában a többi között azt ecsetelte, hogy ezt nem szabad túl magasra emelni.

Szerinte ugyanis „ha túl magas a minimálbér, akkor a vállalkozók nem fognak alkalmazni embereket, mert nem éri meg nekik. Ekkor pont a legképzetlenebb embereknek soha nem lesz munkájuk.

Éppen azért, mert a minimálbérért nem tudnak megdolgozni, olyan munkát kifejteni, hogy megérje a vállalkozónak.” Márki-Zay Péter ehhez hozzátette: „ha most Magyarországon felemelnénk a minimálbért ötszázezer forintra, az tragédia lenne. Iszonyatos károkozás lenne, az egész ország tönkremenne.”

Korábban megírtuk, hogy a baloldal kormányfőjelöltje a következőt is mondta: „Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért sem.”

– Márki-Zay Péter gondolatai a minimálbérről ultraliberálisak, hiába szokott arra hivatkozni, hogy jobboldali keresztény ember

– reagált a fenti mondatokra lapunknak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke.
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/12/marki-zay-tamadja-a-minimalbert

 No.642293

>>642232
Túl komolyan veszik ezt az alakot, ha három harmaddal nyerne az ellenzék akkor se MZP kormányozna egyedül, és nem hiszem hogy a Liberálisokon kívül (léteznek még?) más párt megszavazna egy ennyire elmebeteg javaslatot. MZP-nek most az lenne a legcélszerűbb, ha befogná a pofáját a saját véleményéről és helyette az állítólagos közös ellenzéki programról beszélne, ami elvileg létezik és aminek a megvalósítására vállalkozott. Persze ha nem lenne egy narcisztikus faszkalap, akkor valószínűleg nem ő lenne a miniszerelnök-jelölt.

Az külön vicc hogy a "munkástanácsok" elnöke szerint az ultraliberális gazdaságpolitikához a jobboldali kereszténység az összeférhetetlen, nem pedig a baloldal kormányfőjelöltség.

 No.648570

>Szabó Marcell alkotmánybíró különvéleménye szerint az Alaptörvénnyel ellentétes volna az interszexualitást (a biológiailag biztosan nem azonosítható nemi jellegzetességeket) mint genetikai betegséget gyógyító orvosi beavatkozások tilalma. „Az Alkotmánybíróságnak éppen ezért a határozatában egyértelművé kellett volna tennie, hogy a népszavazási kérdés alkotmányos értelmezési tartománya kizárólag a transzgender beavatkozásokra vonatkozhat” – írja.
https://444.hu/2021/12/16/alkotmanybirosag-lehet-nepszavazas-a-kiskoruak-nematalakitasarol

 No.648575

>>642293
>MZP-nek most az lenne a legcélszerűbb, ha befogná a pofáját a saját véleményéről és helyette az állítólagos közös ellenzéki programról beszélne, ami elvileg létezik és aminek a megvalósítására vállalkozott. Persze ha nem lenne egy narcisztikus faszkalap, akkor valószínűleg nem ő lenne a miniszerelnök-jelölt.
Igen, igazad van, csak hogy narcisztikus faszkalap, volt piramisjátékos "vállalkozó" anti-vaxxer gyilkos-bába feleséggel.

Más: hogy emögé beállnak Szikrások, Mércések, szocdemek… Gyász!!

 No.648900

>>642293
>Túl komolyan veszik ezt az alakot, ha három harmaddal nyerne az ellenzék akkor se MZP kormányozna egyedül, és nem hiszem hogy a Liberálisokon kívül (léteznek még?) más párt megszavazna egy ennyire elmebeteg javaslatot.
Persze hogy senki se szavazná meg, de puszta tény, hogy az ellenzék egy olyan jelölttel képes kampányolni aki ilyen szarságokat képes mondani nagyon sokat elmond róluk. Lehet, hogy néha a magyar politika teljesen kilátástalannak tűnhet, de legalább itt Magyarországon a '90-es évek privatizációja óta se a ún. baloldal, se az ún. jobboldal nem merészelt ilyen nyíltan neoliberális politikussal kampányolni. Aztán jött MZP.

Itt ugye egy jó ideje tartó folyamat érte el a tetőpontját. Bár a rendszerváltás idején a haladást Európával azonosító baloldal és az antikommunizmusát nacionalizmusra építő jobboldal egy eléggé egyértelmű felállásnak tűnt, a tényleges megvalósítás mindent felforgatott. Míg az MSZP jóléti intézkedései hamar megszorításokba csaptak át az Európa segítő keze által kiherélt és megcsonkított magyar nemzetgazdaság gyengesége és kiszolgáltottsága miatt, addig a jobboldal gazdasági függetlenségre irányuló törekvései hiába szolgálták elsősorban a nemzeti tőke érdekeit, még így is helyet adtak egy-két dolgozóknak járó koncesszióknak. Hiába az antikommunizmus, a Fidesz kitalálta hogy nyit egyet keletre Oroszország és Kína felé, hogy aztán Orbán a mai nyugati blokk Titoját játszhassa. 2010 óta az ellenzék egyre inkább egyszerű Európa-párti liberálissá vedlett át és a baloldali értelmiséget sikeresen lekörözte baloldaliságban a trianonfájó keresztény-reakciós jobboldal.

 No.651035

>>648900
Jó poszt

 No.651044


 No.651183

>>648900
Azért ne tegyünk úgy mintha MZP-t a nézetei miatt választották volna jelöltnek.

 No.651545

>>651183
>nyíltan neolib
>konzinak állítja be magát
Perfecct

 No.652195

Én, Leftypoli Anonímúsz (rokonság a közismert Városházi Anonímusszal nem áll fenn) ezennel bejelentem, hogy megfosztom Gulyás Mártont a Baloldaliság címétől amennyiben nem készít egy interjút Thürmer Gyulával az elkövetkező egy hónapban.

 No.652220

>>652195
A baloldali kifejezés világszerte értelmetlen.

 No.652231

Imádom b+ az ilyen öngyarmatosító geciket:
>A magyar kormánynak nyújtott uniós támogatásokat azonnal fel kell függeszteni a környezeti károk csökkentése érdekében
https://merce.hu/2021/12/16/a-magyar-kormanynak-nyujtott-unios-tamogatasokat-azonnal-fel-kell-fuggeszteni-a-kornyezeti-karok-csokkentese-erdekeben/

Első és egyetlen cikke mércén. Hogyan lehet valaki ennyire gusztustalan? "Lécci, büntess minket EU-papa, nagyon rosszak vagyunk, megérdemeljük, hogy elverd a popónkat, meg öhhh… izé… környezetvédelem!"

És az basz föl legjobban az egészben, hogy az ilyen féreg meg van arról győződve, hogy ő aztán kibebaszottul erkölcsös ám, kiskakasként kiállt az erkölcsi szemétdomb tetejére és egyedül rikkantotta az igazak igazát. Ugyanazt a logikát követik ezek mint annó akik bevédték a Bokros csomagot: "először szarnak kell lennie, hogy majd egyszer jó legyen!" – csak valahogy a szar mindig garantált, a jó meg (micsoda meglepi), sohasem jön el.

 No.652254

File: 1639910039123.jpg (143.96 KB, 1080x1106, wzx1wnojbb681.jpg)


 No.652376

>>651545
Azt tudod hogy a neoliberalizmus egy konzervatív eszme?

 No.652545

Alexander Soros vette meg a Sátántangó eredeti kópiáját
>Ha újra demokrácia lesz Magyarországon, akkor visszaadja a filmtörténeti relikviát „jogos tulajdonosának, a magyar népnek
https://444.hu/2021/12/19/alexander-soros-vette-meg-a-satantango-eredeti-kopiajat

 No.653828


 No.654933

>>653828
Ez egyre cikibb így, baszki.
>egy aljas vádat szeretnék tisztázni, miszerint én oltásellenes volnék
Tök nyíltan jobber skizó mémeket tolt az előző cikkében, miközben arról panaszkodott, hogy csatlakozott valami kovid-szkeptikus társasághoz és hát milyen kevés ott a baloldali. Kurvára meglepő!

>mivel én már átestem ezen a szaron, ezért nem akarok elmenni oltatni

Miért? A természetes immunitás (is) múlandó. El tudod kapni többször. Egyáltalán nem garancia az, hogy ha elsőre lájtos tüneteid voltak, akkor majd delta vagy mikrobi variáns elkapása után is lájtik maradnak. Semmi racionális érv nincs.

És akkor hülyéből itt vált át gusztustalanba:
>én ugyan ki tudtam ezt heverni, azért inkább jusson annak a gyógyszerből, aki nem ússza meg ilyen könnyen
Jah, hogy őt egyenesen az önzetlenség vezérli, meg emberszeretet! A nyájimmunitást meg felejtsük el az ilyen kéretlen önfeláldozók miatt. Nem volt Magyarországon hiány oltóanyagból köszönhetően annak, hogy Orbánék kivételesen jó döntést hoztak és beengedték a kínait meg a ruszkit is.

Rajtakapták, erre elkezdett kamuzni a gyerek. Bénán.

>Ma már a gyerekek beoltásáról beszélnek, akik különösebb gond nélkül kiheverik

Mert tünetmentesen terjesztik a vírust.

>lassan durvább lesz ez az oltott-oltatlan megkülönböztetés, mint a középkorban az, hogy ki van vagy ki nincs megkeresztelve.

Azzal a pirinyó különbséggel, hogy itt a szerző a vallásos meg a skizó, nem pedig a beoltottak.

>Agamben, Az orvostudomány, mint vallás.

Nem volt baloldali, ki ne határolódott volna el Agamben Covid szarságától. Gratulálni kell a szerzőnek, hogy megtalálta az az egyetlen "nagy nevet," akivel most takarózhat.

>akik maszkot húznak egészséges emberek között egészséges létükre

Tünetmentesen is terjesztheted a vírust. Nem tudhatod biztosan, hogy covidos vagy-e vagy sem.

>akik már most a negyedik oltásért rohannának

Ja, mert a hülye 60 év felettiek nem akarnak elpatkolni.

>az oltást éljenzik, de a természetes immunitás létét tagadják

Senki sem tagadja a természetes immunitás létét. De ha ekkora szája van a cikk írójának, feltételezem elment ellenanyag tesztre, és nem csak hiszi, hogy termel a szervezete kellő számú covid ellen védő immunglobulint, hanem bizonyítani is tudja, hogy benne kialakult és még hatékony is a természetes immunitás.

>a hangos félelem mára oda vezetett, hogy sok ember nem vállalja fel oltatlan státuszát, mert ezzel akar megspórolni pár óra parttalan vitát, esetleg megvetést és kirekesztést. Nálunk a kibekkelés a passzív ellenállás.

mindeközben a valóságban: nem tudja, hogy mi a faszról pofázik, és inkább bekussol, amikor számon kérik

>A válasz persze tágan értelmezhető – kinek mit jelent a súlyos

A covid tünetek súlyossági fokozatait az orvostudomány kategorizálja, ez nem szubjektív.

 No.654947

File: 1640059627243.png (35.6 KB, 408x424, 1640059196610.png)

>>653828
>>654933
további kérdés van?

 No.655502

File: 1640106529554-0.jpg (69.31 KB, 772x514, 34000.jpg)

File: 1640106529554-2.jpg (1.33 MB, 2000x1332, 05.jpg)

File: 1640106529554-4.jpg (2.04 MB, 2000x1332, 03.jpg)

liberalizmus = elmebetegség

 No.655625

>>655502
Igen, mindenki ismerje meg a Dala Láma nevét és tudja meg, hogy ő mekkora egy nagy szenny alak, akinek az elődjei a legbrutálisabb feudális elnyomásban és rabszolgasorsban tartották a tibeti népet.

Igen, mindenki halljon azokról az ujgur mártírokról, akik a Népi Felszabadítási Hadsereg tagjaiként Kína szabadságáért adták az életüket.

Igen, mindenki tudja meg, hogy Hongkong lerázta a gyarmati igát és újra szabad.

 No.655651

>>655625
a püspököt meg kihagyod?

 No.655766

>>655651
őszintén szólva nem tudom hogy ki ő és nem tudtam rájönni de mindenni bizonnyal ez igaz karigerire és baranyi krisztinára szóval ez nem olyan nagy baj

 No.655790

>>655766
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hszie_Si-kuang
https://en.wikipedia.org/wiki/Xie_Shiguang
Úgy néz ki hogy főleg arról híres hogy Budapesten utcát neveztek el róla.

 No.655814

>>655790
>megmondják neki, hogy be kell lépnie a megfelelő katolikus szervezetbe, mert különben lecsukják
>nem lép be, illegális tevékenységet folytat
>3x lecsukják
ez balfasz, nem mártír

 No.655863

>>655814
Jó hát értelmes emberből eleve nem lesz püspök.

 No.655865

Ki a faszom az a püsp és mér van ennyi belőle?

 No.656054

>>653828
Az első cikkét kirakta a mérce főoldalra, ezt meg már nem. Gondolom fölfogta a szerk. is, hogy ez mennyire gáz.

Más: leszámítva, hogy az elsőt sem lett volna szabad publikálniuk, meg hogy ez tényleg skizfrén szarság, azért nem szabad lippsi/szocdem lapokon publikálni, mert ha ütközik a világképükkel valami, akkor simán a pofádba szarnak és cenzúráznak. Ha nem oltás-szkepticizmusról lenne szó, hanem anti-imperializmusról, ugyanúgy kipicsáznának, mert ők nem értik a különbséget.

 No.656066

>>656054
Késéssel szokott kikerülni a főoldalra, most is kint van egy dec. 18.-i Tett cikk a főoldalon, az ma került ki. Úgyhogy még lehet, hogy ez is eljut a főoldalra.

 No.657082

>>652545
Amúgy bocsánat, hogy én nem vagyok eléggé művelt, de miért nyáladzik mindenki össze-vissza a Jancsó filmek puszta hallatára is?

 No.657949


 No.658017

>>657949
libsi hiszti, fáj nekik hogy Orbán fejleszi a termelési erőket

 No.660145

TGM alkotott 1 ujjat
>Ma már „baloldali körök” minden röstellkedés nélkül azonosítják magukat az ultrakapitalista és imperialista politikát folytató Kínai Kommunista Párttal (nem szólva a „baloldali” latin-amerikai zsarnokságokról…), azon a megvesztegető eszmei alapon, hogy elvégre kommunistának hívják hivatalosan.
<Kuba=Kína=ultrakapitalista imperializmus

>a még nem sztálinizált fiatalság

Rent free.

>[Trumphoz képest Putyin] félelmetes diktátor

Sponsored by Fox News™

>A jelenlegi három legnagyobb probléma (1. a koronavírus-járvány, 2. a környezeti katasztrófa, 3. a „migráció”)

1. Kínában, Kubában nem az.
2. Kapitalizmus.
3. Imperializmus.

https://merce.hu/2021/12/25/tgm-ket-evtized/

 No.660390

>>657949
>>658017
Bárcsak azt tenné… Egy bizonyos értelemben azt is teszi, csak nem a magyar termelési erőket fejleszti, hanem a külföldit. A Fidesz nagy terve az volt, hogy megvédik a magyar lakosságot különbőző spekulatív tevékenységektől és világpiaci ingadozásoktól a pénzügyi és energiafüggetlenség megszilárdításával, valamint újraiparosítanak külföldi befektetésekkel. Az utóbbival az nagy baj, hogy a kezdetben magyar ipar nagyon nem volt, azt mind lerombolta a privatizáció, tehát nem volt hova lemásolni a külföldi gyártási folyamatokat és technológiát. Az imperializmus alapja pedig a technológiai fölény. Ezért volt fontos a kapitalizmus korai időszakában (amikor még volt mit gyarmatosítani) minden feltörekvő imperialista ország számára a protekcionizmus és ezért tudta olyan jól orvosolni a feudális visszamaradottságot a szovjet szocializmus. Ennek hiányában csakis úgy tud egy (fél-)gyarmati ország versenyképes maradni, hogy alacsonyan tartja a béreket, ezzel bebetonozva a visszamaradottságát. A kormány is erre kényszerül, ha külföldi befektetésekkel akarja újraiparosítani az országot. Szerintem Orbán sokat tanulhatna a Kínai Kommunista Párttól, amely végig megtartotta a nagy ipari vállalatokat és az állam meghatározó gazdasági szerepét. A pénzügyi és energiafüggetlenség épp azért fontos, hogy valahogy ellensúlyozzák az alacsony béreket. Kialakul egy egyfajta stabilitás és biztonság, de ez csak azt jelenti, hogy az élet Magyarországon kiszámíthatóan és biztosan szar.

Az természetes, hogy a libsi 444 nem fog erre problémára értelmes választ adni, az egyetlen implicit megoldás a videóban az, hogy mégiscsak csak egy pénzügyi, "tudásalapú" gazdaságra lenne szükség. Csakhogy a nyugati, imperialista országokban a pénzügyi fordulat nem volt több egy kísérletnél arra, hogy valahogy megőrizzék az imperialista helyzetüket miután annak a korábbi alapja, az ipari tőke már egyre kevésbe tudott elegendő profitot termelni. Nekünk nemhogy nincs rendes iparunk, még nincs is senki akit ki tudnánk zsákmányolni, hiszen mi vagyunk a kizsákmányoltak. Ha mégis erre az útra próbálnánk lépni, a kapitalista-imperialista elnyomás ugyanúgy megmaradna, csak máshogy mutatkozna meg, például fokozattabb kivándorlással. Lásd Észtország, ahol húde digitális minden és húdejó a GDP, csak ennek valamiért az volt a szükséges velejárója, hogy a magyarhoz képest arányaiban 2-szer, 3-szor annyi ember vált fölöslegessé és ment külföldre.

A Munka Törvénykönyve lerohasztásáról meg csak annyit, hogy nem a lerohasztás a baj (ez nagyrészt nem létezik), hanem az, hogy van egy kiváló törvényi rendszerünk amit a tőkések rutinszerűen szegnek meg és hatóságok pedig sose tartatnak be. Ha jól tudom a Continentálnál is leginkább ez volt a baj. Persze, pár helyen vannak nagy hiányosságok (pl. álláskeresési járadék), és igen, ahol a kormány kénytelen közvetlenül és a nyilvánosság számára látványosan megszabni a béreket (minimálbér, közalkalmazottak bérezése), ott a helyzet elég gyatra. A lényeg az, hogy a helyzet semmiképpen se oldható meg pár ügyesen megírt szabályozással.

 No.660540

>>660390
>>660390
Kiváló poszt.

 No.660555

>>660390
Mondj már valamit magadról, anon. Nagyon bázisolt posztokat írsz, kiváncsi lennék milyen tapasztalataid, háttered van.

 No.660573

>>660555
>inb4 TEK
Nyilván ne doxold magad, csak írj már vmit magadról.

 No.660624

Beszélek lib/szocdem ismimmel. Utálja a zÓrbánt (cultural reasons), de utálja Márky-Noise-ot is, mert minimálbér ellenes. Nem fog szavazni.

Ismi lgbt… Itt kurvára nem lesz kormányváltás.

 No.660631

>>660555
mátrixos leftypol moderáció szobában benne vagy, nem? a nevem revisionisthotdog írj rám

 No.660683

>>660624
Remélem legalább valami zoomer akinek kifogása lehet hogy folyamatos Fidesz kétharmad alatt nőtt fel és így nem annyira gáz hogy fingja sincs arról hogy mi egy miniszterelnök tényleges hatalma és mi a Fidesz kétharmad sajátossága.

 No.660757

>>660631
>mátrixos leftypol moderáció szobában benne vagy, nem? a nevem revisionisthotdog írj rám
Nem vagyok benne, mert ezek a geci angolszász """""""""""""""""""""kommunisták""""""""""""""""""""" bannoltak a gecibe, lévén megfelelő problémáikat kritizáltam (és kritizálom).

Szóval kérlek ne invitálj ilyen angolszász szaros csapdákba, mert túl vagyok rajtuk.

 No.660765

>>660683
Te nem érted, hogy mi a faszról van szó, te pondró.

Márki-Noise nyíltan kiállt a minimálbér megszüntetése mellett. >>642232

>fingja sincs arról hogy mi egy miniszterelnök tényleges hatalma és mi a Fidesz kétharmad sajátossága.

Mit számít ez az egész, te gusztustalan féreg, ha az "ellenzéki jelölt" nyíltan proletár-ellenes?!

 No.660767

>>660683
te tényleg azt gondolod, hogy Magyarországnak jobb lenne az anti-orbánista hatalomátvétel után?

te hülye?

te retardált?

tisztában vagy alapvető tényekkel?

 No.660794

>>660757
mindegy… csak nem tudtam hogy egy csoportba kell-e lenni másokkal vagy egyből rá lehet írni másokra és gondoltam hogy kézenfekvő lenne onnan kikeresni, a teljes nevem mátrixon nem túl meglepően @revisionisthotdog:matrix.org


amúgy nem hiszem hogy tudnék akármi különöst írni, a "hátterem" az internetes larp és nagyjából ez a teljes történet

 No.661218

>>660765
>>660767
Nahát, /voros/ akkor tényező lett a magyar közéletben hogy a Megafon csápjai már idáig is elérnek?

 No.663320

Egy orvos vallomása (HVG komment szekció):

2020 szeptembere. Életemben először kommentelek nyilvánosan a FB-on. Leírom, hogy a több órás maszkhasználat nem okoz agykárosodást, elvégre mi ezt a kórházban évek óta használjuk több osztályon is. Buszsofőr, óvónő, műkörmös hülyéz le, küld el a francba, oktat ki, hogy ez miért hülyeség. Sebaj, gondoltam magamban, biztosan nem olvasták el elsőre, hogy orvos vagyok, így ismét leírom. AKKOR MIÉRT NEM FIGYELT AZ EGYETEMEN ELÉGGÉ, EZT MÉG ÉN IS TUDOM, PERSZE MAGA IS OLYAN K*** OKOSNAK HISZI MAGÁT, MENNYIT FIZETETT EZÉRT A GYÓGYSZERMAFFIA NEKED TE CSICSKA???
Ekkor észleltem talán először, hogy egyeseknél kezd elszakadni a realitáshoz fűződő szál.

2020 október. Az osztályomon lévő betegek 90%-a covidos lett. Pakoljuk át őket intenzívre, covid-osztályokra. Otthon elszeparálódom a családomtól, onnan járok be dolgozni, a kollégáim sorra dőlnek ki, én is rémülten várom a tünetek jelentkezését. Pihenésképpen mennék fel a FB-ra: dőlnek a NINCS IS VÍRUS, ÜRESEK A KÓRHÁZAK kommentek, bejegyzések. Óvatosan próbálnám jelezni, hogy én azért ezt nem így látom. A K* ANYÁD TE LEFIZETETT F**, TE MENNYIT KAPSZ EZÉRT???? Ekkor már rokonságomban is viták alakulnak ki. Szerintük nem látom át a helyzetet, „én ezt nem érthetem, engem nem vesznek be a nagyok a buliba, de elhiszik hogy jót akarok”. Nem hallgatnak rám, mikor kérem őket, hogy vegyék komolyan a vírust.

2021 január. Több barátom, családtagom teljesen kiakad, amiért rá akarom beszélni őket az oltásra. MIT TUDOD TE, MIT OKOZ ÉVEK MÚLVA? HONNAN VESZED, HOGY SEMMIT??? ÉN NEM EZT OLVASTAM!!

2021 március. Betegek, rokonok zaklatnak, miután kiderült, hogy az Astra 250 ezerből egyszer vérrögöt okoz. Teljes a hisztéria. Finoman próbálom felhívnia figyelmet, hogy mondjuk az elhízás, meg a cigi ennél jóval nagyobb rizikó. HAGYJÁL MÁR, EZEKTŐL SOSE VOLT SEMMI BAJOM! DE AZT A SZ***T BIZTOS NEM ADATOM BE!

2021 április. Újabb fárasztó nap után, maszkban ülök a fodrásznál. A mellettem maszk nélkül dolgozó műkörmös lány és kuncsaftja megvető pillantásokat vet rám emiatt. Vihorászva emlegetik fel a mai híreket, miszerint sorra jelennek meg az új variánsok. BIZONY ÁM, VALAMIBŐL FENN KELL NEKI TARTANI A BIZNISZT, MEG A CIRKUSZT!!
Aznap délelőtt láttam egy 22 éves, teljesen egészséges kissrácot covid-tüdőgyulladásban megfulladni. Már inkább meg sem szólalok. Úgysem hisznek nekem…

2021 május. Minden ismerősöm, betegem utolsó kis pattanásával is rémülten keres meg. BIZTOS AZ OLTÁSTÓL VAN, UGYE?? PERSZE, EZ IS CSAK ELTITKOLT MELLÉKHATÁS, MI? Bizonygatom, hogy statisztikai alapon állapítják meg a mellékhatásokat, nincs ilyen összefüggés, ellenben rengeteg covidos beteg halt meg a kórházban. A kutyát nem érdekli. Mert A MELLÉKHATÁSOS CSOPORTBAN NEM EZT ÍRTÁK!!!!

2021 nyár. Rájövök, hogy orvos létemre a csoporton kívül már nem is merek beszélni a covidról. Rengeteg alkalommal, fülem hallatára beszélnek hülyeségeket a boltban, vagy a buszon. Egyszerűen már nem merek megszólalni. Úgysem hisznek nekem, én meg belefáradtam a magyarázatokba. Minden bolti eladó, műkörmös, árufeltöltő jobban tudja nálam. Elvégre ő olvassa a FB-ot, én meg le vagyok fizetve/hülye vagyok/nem figyeltem immunológia előadáson/Hippokratész szégyene vagyok. Nyugodtan húzzam le a wc-n a diplomám, és az azóta megszerzett tudásom, mert ő elolvasott 2 darab cikket az esti hamburgerzabálás közben.

2021 október. Átkerülök a sürgősségi osztályra. Betegfelvételkor kötelező megkérdezni, hogy van-e oltása az illetőnek.
- ÉN MÉG ÉLNI AKAROK!
- APÓSOM 99 ÉVESEN FELVETTE, 2 HÓNAP MÚLVA MEGHALT TŐLE! NE MONDJA , HOGY EZ VÉLETLEN!
- MIT KÉPZEL??? AUTOIMMUN BETEG VAGYOK, RÁM KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES AZ OLTÁS!
- MAGAS VÉRNYOMÁSOM VAN, ELOLVASTAM A NETEN, HOGY ÉN NEM KAPHATOK!
Különös. Az épület túloldalán, a covid-sürgősségin, 100-as oxigénmaszk mellett is 70-80%-ot szaturáló társaik már nem tudnak ekkora hévvel kiakadni. Elkeserítő a reakciójuk. Sokan azt hiszik, a Covid vitaminokkal gyógyítható, tőlem tudják meg, hogy nem. Valaki megkérdezi, most nem lehetne-e beoltani, hátha még utólag segítene valamit. Valakitől mikor csak simán megkérdezem, kapott-e oltást, erre válasz helyett, férfi létére elsírja magát. Bizonygatja, hogy ha meggyógyul, bizisten elmegy, és felveszi. Hát, mondom magamban, arra nem hiszem, hogy lesz még lehetőség…

2021 október. Ismét mindenhova FFP2-ben járok. Senki nem követi a példámat, kórházon kívül ömlenek rám a megvető pillantások. Én tudom, hogy már sokkal több beteg van napi szinten a covid-sürgősségin, mint a „simán”, de láthatóan ezzel körülöttem senki nincs tisztában.
Sikerült az SBO-n fognom egy 18 éves, alapbetegség nélküli covidos srácot. Súlyos szív és májkárosodása lett. Oltatlan. Szintén oltatlan édesanyja a folyosó közepén elsírja magát, mikor közlöm vele, hogy itt kell maradnia a kórházban.

2021 november. Egyre többen keresnek meg, kérdezik a csoportban, hogy hoppá, oltatlanul covidosak lettek, rettenetesen rosszul vannak, mit lehet szedni. Közlöm, hogy olyat, ami effektíven segítene is, semmit. Teljes a rémület: MI AZ, HOGY SEMMIT? Ugyan a csoportban, munkában ezt nem írom le, nem mondom ki, de ekkor magamban ordítok: SZERINTED MIÉRT KÖNYÖRGÖM NEKED 1 ÉVE, HOGY OLTASD BE MAGAD?!?
Sejtem, mit fog kiváltani ez a poszt, azonban szeretném elmondani, hogy nem sajnálatra, tapsra, kitüntetésre vágyunk.
Csak arra, hogy ha valakinek azt mondom, hogy figyelj, én látom az eget, és az igenis kék, mondja azt: hiszek neked!"

 No.664280

A magyar diplomások és fiatalok körében megduplázódott a nagyivók száma 2009-2019 között. Az absztinensek aránya majdnem 10 százalékkal csökkent.
https://444.hu/2021/12/28/a-magyar-diplomasok-es-fiatalok-koreben-megduplazodott-a-nagyivok-szama-2009-2019-kozott

 No.664682

>>664280
Erre ISZOMM!

 No.664707

File: 1640734159306.jpg (45.59 KB, 640x480, alkoholizmus.jpg)


 No.666744

>>664682
a munkásosztály egyedüli szószólója

 No.666915

Baloldali ember nem szavaz jobboldali jelöltre, ahogy vegán sem rendel csülökpörköltet, ha étteremben találja magát.

Ha azonban vegánunk három napi éheztetés után választhat, hogy csülökpörköltet eszik galuskával, vagy csülökpörköltet kutyaürülékkel, mégsem vádolhatjuk égbekiáltó elvtelenséggel, ha az előbbi opció mellet dönt.
https://merce.hu/2021/12/30/2022-ben-azert-kuzdunk-hogy-marki-zay-peter-ellenzeke-lehessunk/

 No.666916


 No.666993


 No.669715

File: 1641075283819.png (33.64 KB, 802x322, ClipboardImage.png)

EZT LÁTVA:
>>669657

 No.671341

>>666915
Szóval mindkét jelölt rossz mert mindkettő konzervatív, homofób és migráncsozik. Nincs semmiféle harmadik út, nincs más választás. Ez a kettő közül kell választani. Az ISZOMM és a Munkáspárt egyszerűen nem létezik. Tehát a rendszerkritikus baloldal ezentúl a Fidesz mellett fog kampányolni, mert ha már csak fasiszták közül lehet választani, akkor válasszuk azt, amelyik rezsit csökkent, közművet államosít és elküldi az IMF-et. Jól értelmezem?

 No.671347

File: 1641168413353.png (1.43 MB, 912x4584, ClipboardImage.png)

https://www.rosalux.de/en/news/id/45468

Íme, Vitya példaképe (vagy fordítva? ki tudja). A leírtak nagyjából szóról szóra illenek a gazdaságpolitikájára. Na meg a jelenlegi helyzetre (mondjuk az infláció annyira azért nem rossz nálunk).

 No.671364

>>671341
>Tehát a rendszerkritikus baloldal ezentúl a Fidesz mellett fog kampányolni, mert ha már csak fasiszták közül lehet választani, akkor válasszuk azt, amelyik rezsit csökkent, közművet államosít és elküldi az IMF-et. Jól értelmezem?
szavazzon a faszom

 No.671367

>>669715
erre a képre forrás?

 No.671853

>>671364
>>671364
Igen, nagyon elkeserítő hogy csak ez a két oldal közül lehet választani. Gondoljunk bele, hogy mi lenne ha lenne egy olyan párt, ami a munkásokat képviseli 🤔 🤔 🤔 🤔

 No.673188

>>671853
Melyikre kő ixelni, papus?

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Szociáldemokrata Párt
Munkáspárt
Népi Front
Táncsics – Radikális Balpárt
Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
Jámbor András (Szikra)

Mert most őszintén egy kurva nagyon kevés jó szót nem tudok elmondani ezekről a szaros kiváló szervezetekről. És érted, beikszelem én bármelyiket neked bazdmeg, meg még két rokont is meggyőzök, meg leadom a drótot 4 elvtársnak, hogy most erre kell meg arra és add tovább, de amilyen inkompetens, holdkóros, LARPolós, képzetlen és felkészületlen, gyáva, liberális vagy konzervatív irányba elhajló, Fidesz vagy MSZP seggéből kilógó szarcsimbók banda ez az egész, lófasz nem lesz belőle.

Jól sejtem, hogy a Munkáspártra gondoltál? Baszki, felajánlottam nekik, hogy segítek szórólapozni, standolni vagy gyűjteni, és vissza sem hívnak de még egy SMS-t se kapok, közben meg fokozatosan számolják fel a megyei szervezeteiket, adják el azt a kevés megmaradt "tulajdont" (kb. volt egy panel-menti kis garázs párt tulajdonban nálunk ahol legalább lehetett bográcsozni havonta), amiről kurvára azt sejtem ám, hogy Thürmer család zsebébe csorog be ( https://index.hu/belfold/2011/08/19/csaladi_vallalkozas_lett_a_magyar_kommunista_part/ ), közben a legtehetségesebb és legelszántabb fiatalokat meg kibasszák a pártból koholt vádakkal, mint pl. a Székely Petit (aki itt pl. a libsiket ávózza, lol https://www.youtube.com/watch?v=Tjd76PVC3Lg ).

Szóval milyen párt ez bazdmeg?

Vagy inkább gondoltál a maradék 7 (!) szocdem párt/szervezet/jelölő egyikére? Biztosan nem, hiszen te sem gondolhatod komolyan, hogy szocdem "a munkásokat képviseli". Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy DSA-t játsszak mint az amcsik, infantilizálni nem vagyok hajlandó magam, ahhoz meg túl dörzsölt vagyok, hogy ne szagoljam ki tíz kilométerről az MSZP-s csapdaszervezeteket és kamupártokat, akik végül úgy is leszavaztatnak a legújabb (és most már kurvára de) összefogásra, mert "jönnek a nácik."

De eskü, tesó, mond meg kire kell ixelni, én lebuszozok vidékre, mert oda vagyok bejelentve, és ixelek neked.

És tudod mi a legszomorúbb az egészben? Ha az osztályérdekem szerint mennék el szavazni és a fenti illúzióktól mentesen, akkor a Fideszre kéne, mert ők legalább nem lengetik be a minimálbér, a közmunka, a 13. havi nyugdíj megszüntetését, nem röhögik ki a rezsi vagy hús-ÁFA csökkentést, nem akarnak háborúzni Oroszországgal, ahonnan a seggemet fűtő gáz jön a központi fűtésből, vagy akarják Kínát embargózni, ahonnan meg az olcsó de jó telót tudom venni, ami kell ahhoz, hogy melóm lehessen, mert nekem ájpodra nem fussa. Tudod, bazdmeg? Szóval kire ikszeljek?

 No.673217

>>673188
Én személy szerint az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomra fogom leadni a voksomat. Nagyon szimpatikusak a jelöltjeik, nyilván az élen a Kapitánnyal.

https://igenszolidaritas.hu/jeloltek
De a kedvenc jelölteim akkor is a 80 éves félholt néni, aki annyira öreg, hogy be sem lehetett vinni az irodába egy fotóra, így egy régebbi híradásból lett szkrínsotolva a képe, meg a Csongrád-Csanád 2. körzetében induló fiatalember, aki érdemei között feltünteti, hogy B kategóriás jogosítványt is tudott szerezni.

 No.673219

>>673217
Ja, és van kampánydaluk is. Szóval tutika megy az X.

 No.673221

File: 1641282550591.png (35.22 KB, 687x332, lol.png)

>>673219
ezen behaltam

 No.673502

>>673219
mármint maga a dal nem annyira rossz…

 No.673510

>>666915
A kutyaürülék ugyanúgy állatszármazék mint a galuska, szóval szerintem ez a példa nem túl jó.

 No.673553

>>673502
a leggázabb az egészben ez a boomer "ez kell a fiataloknak" hozzáállás

 No.673555

>>673510
lol, igazad van

észre sem vettem

double fail

 No.673646

>>673217
>Nős vagyok, öt gyermekem van (35, 33, 8, 6, illetve fél évesek).
bruh

 No.673649

>>673219
> License Creative Commons Attribution license (reuse allowed)
Készülhetnek a remixek 😎

 No.673654

>>673646
akkor most betippelek három feleséget (A35&33; B8&6; C0&5) és két válást, a harmadikat várhatóan 8-15 éven belül.

 No.673655

>>673502
önrím, kínrím verstanból megvan?

 No.673656

>>673654
>C0&5
*C0,5

 No.673891

>>673654
> Első házasságából két felnőtt fiúgyermeke van, Bálint (1986) és Viktor (1989). 2013-ban újraházasodott, és még ebben az évben megszületett Márton fia,[22] majd rá szinte pont két évre, 2015-ben Emma, a politikus első leánygyermeke.[23]
WIkipédia szerint.

 No.674526

File: 1641362193124.jpeg (356.22 KB, 1600x1200, 7hF1j6i4ASsAPoJMs.jpeg)

Tökély.

 No.674707


 No.674735

>>674707
>A szervező hat párt fog frakciót alapítani, és Márki-Zay a Párbeszédet választotta.
A legbalosabb ellenzéki párt, mi? Egy frakcióban fog ülni a Jámborral. Beszarok.

 No.674739

>>674707
Ha csak a kormánymédiából indulunk ki, Márki-Zay legalább kétszer annyira a patás mint Gyurcsány szóval nem látom igazán ennek az értelmét, max azért hogy a Fidesz a jobboldal maradjon és az ellenzék a baloldal és ne tudják a szimbolikus politikát leválasztani a gazdaságpolitikáról, mint ahogy azt például mindenki kedvenc 100%-osan európai nagycsaládos gyerekverője próbálgatja.

 No.674883

>>674526
Igen, Magyarország egyre jobban megy előre. A pusztulásba. Tessék már visszamenni legalább egy olyan bő 30 évet.

 No.675089

>>674735
A "bal" értelmetlen kifejezés a 21-században. Van: kapitalista, van kommunista. Nincs harmadik.

>>674739
Nincs "baloldal." Komenizmush meg gapitalizmus van!


>>674739
Ld. Fentebb

 No.679848

File: 1641571388613.jpeg (8.59 KB, 259x194, download-6.jpeg)

"Gyenge az Orbán, nincs benne innováció. Üti őket az EU, még nem tudjuk, hogy belép-e Amerika vagy sem, nem Trump az Amerika. Mondjuk az FBI vagy a CIA az Amerika ilyen esetben, tehát nem tudjuk. A környező országokban azért elég jó ritmusban csinálták. Az a gyanúm, de erről semmit nem tudok, hogy néznek, néznek, ha elég erős az ellenzék, akkor be fognak lépni. Nyilvánosságra kerülnek olyan információk, aminek nem örül az, aki éppen hatalmon van. Ebből szerintem sokat tudnak, az a kérdés, hogy használják vagy nem."

– Bruckner Szigfrid, ellenzéki tanácsadó, a Négyszögletű Kerek Erdő lakosa

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/bruck-gabor-a-cia-az-ellenzek-oldalan-beavatkozhat-a-valasztasokba

 No.679856

File: 1641571726691.jpg (133.31 KB, 536x1200, 1641567472129.jpg)

Átutalok három lájkot annak az anonnak, aki csinál ebből egy magyar Edit.

 No.679883

Márki-Zay Péter privatizálná a kórházakat
>De én meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Az egy másik kérdés, hogy természetesen nem a biztosítást kell magánosítani. Az úgynevezett egy, single payer rendszer, tehát az egybiztosítós rendszer. Ez Amerikán kívül majdnem minden országban ez van egyébként. Fejlett országokban. Tehát nagyon fontos, szolidaritási és egyéb alapból, hogy egy kalapból menjen a pénz. De a szolgáltatók azok igenis legyenek magánszolgáltatók, versenyezzenek egymással, gazdálkodjanak felelősen.
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/marki-zay-peter-privatizalna-a-korhazakat

 No.679994

Áron, te most már felnőtt vagy. Választanod kell:

>"baloldali" jelölt

<minimálbér megszüntetése
<kórház privatozáció
<nyugdíjas-ellenesség
<keresztény gyerekverés normalizálása
<potenciális CIA-támogatás

>"jobboldali" jelölt

<minimálbér marad
<folyamatos, részleges, titkolt e.ü-i privatizáció
<13. havi nyuggerdíj
<keresztény közoktatás
<potenciális orosz támogatás

 No.680436

>>679848
>>679883
>>679994
menj vissza facebookra a fideszes propagandádat spemmelni

 No.681482

Gondolom mindenkinek tele van már a töke a kultúrháborúval. Minden tele van ezzel a szarral és mindkét oldal amúgy megjegyzi hogy persze a szexualitás magánkérdés DE A MÁSIK OLDAL, na őmiattuk kell 0-24-ben a melegekről meg a transzokról beszélni. Rájöttem, hogy hogyan vessünk véget az egésznek mindörökre.

1. Be kell tiltani az NGO-kat, azaz civil szervezeteket. De nem úgy, hogy csak a külföldit meg csak azt amit a Soros pénzel. Nem, az összeset. Legyünk alaposak. Magyarországon be lesznek tiltva a civil szervezetek. Vége kész ennyi.

2. Ki kell jelölni az LMBT (a rövidítés jelentését mindenki érti) elfogadás napját és azon a napon tartani nekik egy prájdot. Ezt már nem az NGO-k meg az ilyen-olyan szponzorok fogják szervezni, hanem vagy az állam vagy a Budapesti önkormányzat.

3. Ki kell jelölni a HHKSZ (ha valaki nem ismerné, a rövidítés jelentése heteroszexuális, homofób, keresztény, szittya lovasíjász) elfogadás napját és nekik is tartani egy prájdot.

4. Helyben ki kell végeznie a TEK-nek (hogy most melyik TEK-nek az mindegy a lényeg az hogy teljesítsék a feladatot) az összes ellentüntetőt az előbb említett prájdokon.

5. Vennünk kell atombombákat Észak-Koreától és ki kell lőnünk őket az Egyesült Államokra, ezzel teljesen megsemmisítve azt az országot.

 No.683193

>Nem ez az első alkalom, hogy a szavait kevéssé válogató Márki-Zay régóta terjedő, de ettől még teljes egészében bizonyítatlan pletykákat terjeszt. Tavaly a miniszterelnök fiának szexuális identitásáról tett igazolhatatlan kijelentéseket.

>Orbán „grazi magánklinikás útjait” emlegette Márki-Zay legújabb videójában

A pletyka jelölt.
https://444.hu/2022/01/09/marki-zay-orban-graci-maganklinikas-utjait-emlegette-legujabb-videojaban

 No.683195

>>680436
>444, index, mérce, magyarnemzet röhög Márkizay vállalhatatlanságán
<TE BIZTOS FIDESZES VAGY!
Hülye, szektás, infantilis libsi.

 No.683278

>>681482
>1. Be kell tiltani az NGO-kat, azaz civil szervezeteket
Bázisolt.

>5. Vennünk kell atombombákat Észak-Koreától

Bázisolt.

 No.683312

https://negynegynegy.podbean.com/e/gender-vita/

Kb. "ha nem gondókocc úgy mint mi, akkor utász minket"

 No.683495

>>681482
>1. Be kell tiltani az NGO-kat, azaz civil szervezeteket. De nem úgy, hogy csak a külföldit meg csak azt amit a Soros pénzel. Nem, az összeset. Legyünk alaposak. Magyarországon be lesznek tiltva a civil szervezetek. Vége kész ennyi.
Nagyon bázisolt.

>2. Ki kell jelölni az LMBT (a rövidítés jelentését mindenki érti) elfogadás napját és azon a napon tartani nekik egy prájdot. Ezt már nem az NGO-k meg az ilyen-olyan szponzorok fogják szervezni, hanem vagy az állam vagy a Budapesti önkormányzat.

Csak ennyi: munkás-alapú "LGTBQGWR+" szervezetet létrehozni, mely nem ilyen angolszász-alapú vegyesprkölt betűtészta faszság, hanem egy név alatt egyesített valami (pl. "Munkások Nem Hetero Konformista Szervezete [MNHKSz]), és a kibaszott Proletár Diktatúra kormánya pár évente egyeztessen velük arról, hogy akkor most KONKRÉTAN milyen bajaik vannak, ezeket ígérje meg, hogy megoldja, s cserébe a nem-heterók szövetsége meg mondjon le az éves PRIDE-ról.

>3. Ki kell jelölni a HHKSZ (ha valaki nem ismerné, a rövidítés jelentése heteroszexuális, homofób, keresztény, szittya lovasíjász) elfogadás napját és nekik is tartani egy prájdot.

Vicces, de faszság. A valódi megoldás: megszüntetni azokat az okokat, melyek az éves prájdra ösztökélik embertársainkat. Ennyi. Közös érdekünk "normalizálni" a retkes "buzikat" és ennyi.

>4. Helyben ki kell végeznie a TEK-nek (hogy most melyik TEK-nek az mindegy a lényeg az hogy teljesítsék a feladatot) az összes ellentüntetőt az előbb említett prájdokon.

Jézus, mibe vagyol?

>5. Vennünk kell atombombákat Észak-Koreától és ki kell lőnünk őket az Egyesült Államokra, ezzel teljesen megsemmisítve azt az országot.

Ez magától értetődő.

 No.683592

vannak itt nem tanki és nem anarhó és nem szocdem "balosok?"

nekem tököm kivan az összessel

én csak szeretnék szabad lenni, mint egy pillangó, aki mindenféle szükségszerűségtől függétlenül csak repülgethet mindenfelé

 No.683614

File: 1641753365938.jpg (95.19 KB, 1140x1151, Rosa-Luxemburg-1140x1151.jpg)

>>683592
>vannak itt nem tanki és nem anarhó és nem szocdem "balosok?"
Rosa gang™ jelen.
>én csak szeretnék szabad lenni, mint egy pillangó, aki mindenféle szükségszerűségtől függétlenül csak repülgethet mindenfelé
bázisolt és faszkivanpirulázott

 No.683838

<Leszophatod a kicsi faszocskámat, te kretén, mert fingod sincs arról, hogy mi a kommunizmus. Téged mi, kommunisták, majd gulágokba vagy átnevelő táborokba fogunk küldeni, és semmiféle lelkifurdalásunk nem lesz emiatt.
>>683827
huha

 No.683848

>>683614
Ha te komolyan azt gondolod, hogy Róza bármiféle valós alternatívát nyújtott volna (mondjuk) a Bolsikkal szemben, akkor nem vagy tisztában alapvető dolgokkal. Míg Róza kritizálta a korai szovjet proletárdiktatúrát, idővel elismerte, hogy szükségszerű volt kb. minden amit Leninék csináltak koruk oroszországában.

Magamban nevetek, őszintén: elolvastad egyáltalán a Lenin vs. Luxemburg vitákat? Megsúgom: Lenin "nyerte" az összeset.

Hülye libsi, hogy baszódnál széjjel. Maga Luxemburg – ha élt volna tovább – állt volna ki Sztálin mellett. Olvass el egyetlen (1) könyvet, te kis köcsög.

 No.683854

>>683848
>te kis köcsög
bocs, de lehetne ugyanezt a beszélgetést folytatni ilyen homofób kifejezések nélkül?

 No.683855


 No.683928

File: 1641763025636.png (399.39 KB, 760x540, a20.png)

>>683848
Le lettem győzve tényekkel és logikával.
>Míg Róza kritizálta a korai szovjet proletárdiktatúrát, idővel elismerte, hogy szükségszerű volt kb. minden amit Leninék csináltak koruk oroszországában.
Senki nem állította az ellenkezőjét.
>elolvastad egyáltalán a Lenin vs. Luxemburg vitákat? Megsúgom: Lenin "nyerte" az összeset.
Ez csak a véleményed.
>Hülye libsi, hogy baszódnál széjjel
lol
>Maga Luxemburg – ha élt volna tovább – állt volna ki Sztálin mellett.
Ajánlom figyelmedbe Az orosz forradalom c. művét, ahol kifejezetten kiáll a szabad véleménynyilvánítás minden formája mellett. Ha ez szerinted összeegyeztethető a Nagy Tisztogatásokkal, lelked rajta.
>Olvass el egyetlen (1) könyvet, te kis köcsög.
Megtörtént.

 No.684131

Éppen banyoltak némety fonálból, mert mertem kimondani, hogy az életcinvonaluk a mi kizságmányulásungból épül.

Ennyike, gyerekek. Van még kérdés?

Ezek a gecy módok nyugati hátradőlős jóemberek.

 No.684147

>>683928
Neked halvány lila gőzöd sincs arról, hogy miről van szó.

Konkrétan kérdeztelek: elolvastad egyáltalán a Lenin vs. Luxemburg vitákat?

Nyilván nem válaszoltál e kérdésre, hiszen NEM. Erre ráhányod, hogy az értelmezésem az enyém (mert én olvastam, lol).

>>Maga Luxemburg – ha élt volna tovább – állt volna ki Sztálin mellett.

>Ajánlom figyelmedbe Az orosz forradalom [1918] c. művét, ahol kifejezetten kiáll a szabad véleménynyilvánítás minden formája mellett. Ha ez szerinted összeegyeztethető a Nagy Tisztogatásokkal, lelked rajta.
Az megvan, hogy a kései Luxemburg kiállt a szovjet forradalom mellett? Nyilván nincs meg. Költői kérdés volt.

 No.684772

>>684147
>Konkrétan kérdeztelek: elolvastad egyáltalán a Lenin vs. Luxemburg vitákat?
Ha mondjuk pontosan megfogalmaznád, hogy mit értesz a "vitáik" alatt (nemzetiségi kérdés, szervezeti kérdések, stb.), akkor tudnék válaszolni. Ennek elmulasztása arra ad okot, hogy azt higgyem, te valójában csak azért hoztad ezt fel, hogy okosnak tűnj, mert te "olvastad". Hozzáteszem, sosem egyértelmű, hogy egy vitát ki "nyert", ameddig az egyik fél ténylegesen be nem vallja, hogy a másiknak van igaza. Ez Lenin és Luxemburg esetében nem következett be.
>Az megvan, hogy a kései Luxemburg kiállt a szovjet forradalom mellett? Nyilván nincs meg. Költői kérdés volt.
A "korai" Luxemburgnak nehéz is lett volna kiállni egy forradalom mellett, ami akkor még be sem következett lol. Egyébként meg:
>Nyilván nincs meg.
>>683928
<Senki nem állította az ellenkezőjét.
Ahhoz képest, hogy te mennyire "olvasott" vagy, nehezen megy a szövegértés. Hozzáteszem, a szóban forgó mű pontosan arról szól, hogy Rosa kritikusan bár, de kiáll a forradalom mellett (persze ezt nyilván tudod, hiszen te mindent IS olvastál). Szerinted ajánlottam volna, ha még nem tudok erről a szörnyű titokról (!!!), azaz nem olvastam volna el?

 No.685510

File: 1641842346638.png (179.13 KB, 760x734, ClipboardImage.png)

>>656054
Most került ki a főoldalra: https://merce.hu/

 No.692705

>2022 magyarorszag
Ha nem szavazol ezekre, akkor fasiszta vagy.

Köszi, "Szikra"!

 No.692712

File: 1642268744144-0.jpg (3.41 MB, 3000x4000, IMG_20220115_183624.jpg)

File: 1642268744144-1.jpg (3.22 MB, 3000x4000, IMG_20220115_183643.jpg)


 No.692719

>>692712
>literal NazBol
szavazz rám, kecseg!

 No.692738

>>692712
VERD A GYEREKED JOBBER + FEMINISTA BALOS = ÖRÖK BÉKE

SZAVAZZ RÁNK, KRETÉN!

2 ROSSZ = 1 JÓ'

 No.694430

>>692738
Mi a baj a feminizmussal?

 No.695572


 No.695573

>>694430
Melyikkel?

 No.695880

itt tartunk

ha leírom angolul, hogy ha én elmegyek Balcsira és kicsi kölkök meztelen ugrálnak a habokban, akkor én pedókh fil vagyok és a modok bannolnak a picsába, mert… csak… mert ők ángólók

ez a leftypol 2021-ben

üdvözöllek a penyófilók közösségében, anon.
ha te a hát éves kőlkődet engeded mösztölön a vízbe, akkor penyofíl vagy, és bannra érett

ennyi

ez a kibaszott ankolszász realitás

Mi nekik kibaszott "Balkán" vagyunk.

 No.696989

>>695880
szerintem nincs sok értelme ezzel a kérdéskörrel foglalkozni

 No.698688

File: 1642610029143-0.png (841.72 KB, 472x636, 1.png)

File: 1642610029143-1.jpg (405.21 KB, 1024x730, 2.jpg)

File: 1642610029143-2.jpg (483.97 KB, 767x1023, 3.jpg)

Vannak komolyan vehető források az 1945 és 1956 közötti Magyarországról? (Az 1919-1945-ös időszak kommunista mozgalmával kapcsolatos olvasmányokat is szívesen fogadok.)

 No.705648

Vidreláció: waldorf-típusú japppán iskola.

Azon gondolkoztam, hogy a gomenizmusban, ha hasonló rencerben tanítanánk a kis parazitákat, hogyan is kéne átneveznünk az "osztályfőnököt"…

Mert hogy a csávó gecire nem "főnök," de annál inkább tekintély és partner.

Javaslatok?

 No.705656

>>698688
Szar az egész, őszintén.

Egyfelől: a rákos rendszer hihetetlen szociális előrelépéseket tett, pl. földosztás, feudális vallások visszaszorítása, közoktatás, stb. terén, (mind védhető és védendő konkrét történelmi kontextusban), de eközben olyan elnyomó politikát folytatott (Horthy-korszak után, részben érthető okokból), mely fucking kommunistákat sittelt le ÉS VERETETT SZARRÁ, Rajkékat mondvacsinált okokból kinyírta, ill. copy-paste-lte a szojjet modellt egy olyan országban és -ra, amelynek adottságai teljesen mások voltak, melyek következményében pl. az átlagbér csökkent…

 No.705659

>>696989
angolszász elmeroggyantságnak nincs határa, és a magyar radlibek egy-az-egyben veszik át a mintáikat, ezért van értelme ezekkel foglalkozni.


Unique IPs: 126

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru ]