[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / edu / hobby / tech / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / wiki / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/roulette/ - Board of the Month

/babel/ - Languages, creoles and dialects
Name
Options
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon
roulette archives


File: 1676657645156.gif (187.92 KB, 125x90, papa.gif)

 No.2489

Każda kolejna sekunda gnicia w tej pierdolonej dziurze coraz to bardziej doprowadza mnie do myśli kaskaderskich, jak tylko czytam cokolwiek o tym kraju mam chęci popełnienia adwenturyzmu.
< Ić do tełapełty
Znajdź mi kurwa hajs na to cwaniaku

 No.2515

bolzga gurom

 No.2520

kremowka

 No.2521

File: 1677863114101.mp4 (3.86 MB, 484x360, kurwa.mp4)


 No.2523


 No.2537

>>2489
>jak tylko czytam cokolwiek o tym kraju mam chęci popełnienia adwenturyzmu.
Brzmi jak któreś z dużych miast bez przemysłu. Na Śląsku albo w Łodzi jest w khui roboty, która może nie jest wholesome cool socialist red mao tsetung wuwuzela ALE jest to jakaś forma pracy u podstaw.

 No.2539

>>2537
Jesteś bliżej niż dalej anonie, ale na szczęście mam (jeszcze) robotę; nie, nie jest to holsom kul socjalist mało ce dung kółeczko czytelnicze, ale może coś się z tym uda. Jak coś dziękuje za pocieszenia, coś jeszcze wykombinuje do tego. Jestem tylko zbyt impulsywnym debilem kiedy zajadam u śmietnika ideologii xDxDxD

 No.2545

>>2539
lecisz xD, byle nie w czerwonych, bo się pogniewam

 No.2547

>>2545
No to soreczka, czas na gniewanko xD

 No.2548

>>2547
nie spytam o okrąg bo stalk hardo, ale powiedz chociaż, że coś w stylu ślunsk, gdzie czerwoni sa aktywni i robią jakieś ulotkowania w stylu pod staszicem czy coś xDDD pls

 No.2552

Szkoda gadać na temat tego kraju

 No.2553

>>2552
więc WYPIERDALAJ

 No.2555

>>2552
>t. przeciętny polak
Dlatego nic się nie zmienia lol

 No.2607

tak, w końcu oparty wątek

 No.2608

File: 1685543674436.png (93.28 KB, 1700x1133, 1fxaxt4n2cx11.png)

myśli o naszych historycznych nazbolach?

 No.2666

ale chujowa ta deska iksde

 No.2704

Jebać polskę i polaków

 No.2719

>>2704
nihil novi sub sole


Unique IPs: 9

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / edu / hobby / tech / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / wiki / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]