[ overboard / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]

/hobby/ - Hobby

"Our hands pass down the skills of the last generation to the next"
Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)


File: 1617088183844.png (268.3 KB, 500x500, SATeo.png)

 No.14883

Kie estas mia genigruloj? Ĉu iuj parolas la sennacian lingvon ĉi tie?
>>

 No.14887

>>

 No.14904

saluton
>>

 No.14942

Mi estas blankulo, ĉu mi rajtas paroli esperante?
>>

 No.15210

File: 1618852364778.mp4 (8.03 MB, 540x720, Kian veron malkovris rimar….mp4)

>>

 No.15401

>>14887
>>15210
Kiel vi trovis ŝin?
>>

 No.15402

>>14942
Blankulaĉoj devas foriri, aŭ proponi siajn virinojn al la plej proksima
TURKA VIRBOVO
>>

 No.15409

>>14883
>Unique IPs: 4
Mi estas tiom fiera esti parto de ĉi tiu komunumo.

Ne ekzistas multe retkomunumoj kie vi povas trovi esperantistojn. Redito havas kelkajn, tumblr havas neniun. 4ĉan kompreneble havas neniun ankaŭ. Mi pensas ke Tvitero havas iom? Sed mi ne volas iri al Tvitero. Estas terura loko. Mi esperas ke la kvanto da esperantistoj ĉe leftypol dauriĝos kreski. Kaj la aktiveco de la jam ekzistanta esperantistoj ankaŭ.

Vivu esperanto! Vivu ĉi tiu fadeno!

>>15402
mdr
>>

 No.15412

File: 1620154953217.jpg (448.52 KB, 1920x1080, mpv-shot0001.jpg)

>>15401
Ŝi laboras ĉe la Ĉina Radio Internacia: http://esperanto.cri.cn/video/index.html
>>

 No.15416

File: 1620159510691.png (134 KB, 800x800, unknown-21.png)

>>15412
>La sento, ne havi ĉinan virinon por instrui vin pri Deng Xiaoping Pensis

Fartas malbone, ulo

<Bildo havas neniun rilaton.
>>

 No.15417

>>15409
Kio laŭ vi estas politika sinteno de la Esperantujo?
>>

 No.15418

>>15417
mi ne scias sufiĉe pri la Esperantujo por diri, sed generale ĝi estas pli maldekstra ol dekstra. Ĝi estas politike diversa, tamen.
>>

 No.15419

File: 1620161409040-0.png (615.31 KB, 1600x900, Kontraŭkriston.png)

File: 1620161409040-1.png (334.79 KB, 500x693, seal.png)

File: 1620161409040-2.png (737.19 KB, 1800x1800, HejKrokodiloj.png)

mi kreis tiujn
>>

 No.15420

>>15419
Ĉu vi aktivas pri la Dis.cord servilo? Mi vidis tiujn.

Ni devas krei vian propran slangon por bildotabuloj kaj interretaj ŝercoj.
>>

 No.15421

>>15418
Mi estas adoranto de Paul Cockshott. Mi skribas en Pale Moon retumilo. Mi nun parolas Esperanton. Mi estas en albana bildotabulo. Jen kiel aspektas aŭtismo, kaj mi fieras pri ĝi! La lastan fojon, kiam mi fikis, estis en decembro 2020. Kiu bezonas virinojn, kiam mi havas miajn fratojn? :DDDDDD
>>

 No.15422

>>15420
>Ĉu vi aktivas pri la Dis.cord servilo?
jes! Malgranda mondo. Aŭ eble nur malgranda interreto.
>>

 No.15423

>>15422
Mi ĵus aliĝis al ĝi hodiaŭ. Problemo de ĉi tiu lingvo estas trovi homojn paroli. La servilo estas plena de zoomoj…eble ĉi tiu fadeno povas esti la lasta bastiono sur la verda interreto. Donu al mi Esperanton aŭ donu al mi morton! Vivu esperanto! Vivu ĉi tiu fadeno!
>>

 No.15424

File: 1620162313653.jpg (62.11 KB, 750x900, 0e630c3b5662c990fc255f2cfc….jpg)

>>15409
Ĉiuj ĉiam diras ke ĉiu uzas Telegramon: https://telegramo.org/

Sed mi rifuzas uzi ĝin.

>>15422
>>15423
Ne uzu Diskordon. Ĝi estas nelibera programaro.
>>

 No.15425

>>15422
Kaj ankon pro kreado de ĉi tiuj belaj memoj. Mi antaŭvidas alternativan ekosistemon de Esperanto-mezo en la estonteco. Estus simila al la Galapagaj Insuloj - malsama evoluo, netuŝita de la cetera mondo. Aŭtismo en ĝia plej koncentrita formo. Ni festu nian pozicion for de la ĉeftendenco.
>>

 No.15426

>>15425
*Dankon, *de Esperantoj memeoj

>>15425
Mi preferus diskuton pri ĉi tiu bildotabulo. La unua afero, kiun mi vidis en la Discord servilo: La diskuto pri pronomoj. Tipa.
>>

 No.15623

Ege ĝojigas min la filmoj de Pauolo Viana: https://tubaro.aperu.net/k/ytb_UCN1YK6rqRvz_vSwVGyRowsQ/

Unique IPs: 6

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ overboard / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]